کلماتی که danieljcooper در فوروو تلفظ کرده

کاربر: danieljcooper مشترک تلفظ‌های danieljcooper شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
17/05/2009 good [en] good تلفظ -1 رأی
17/05/2009 lick [en] lick تلفظ -1 رأی
17/05/2009 gash [en] gash تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
17/05/2009 moist [en] moist تلفظ 1 رأی
17/05/2009 T-Shirt [en] T-Shirt تلفظ 2 رأی
17/05/2009 my [en] my تلفظ 1 رأی
17/05/2009 glass [en] glass تلفظ 1 رأی
17/05/2009 dance [en] dance تلفظ 0 رأی
17/05/2009 basil [en] basil تلفظ -1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

danieljcooper تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 9 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 8.897


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 31.165

مکان بر اساس تلفظ ها: 15.006