کلمات تلفظ شده توسط damico در فورو

کاربر: damico مشترک تلفظ های damico شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/04/2011 cuffiaje [nap] cuffiaje تلفظ -1 رأی
08/04/2011 lazzarone [nap] lazzarone تلفظ 0 رأی
08/04/2011 durmì [nap] durmì تلفظ 0 رأی
08/04/2011 parlà [nap] parlà تلفظ 0 رأی
08/04/2011 cantà [nap] cantà تلفظ -1 رأی
08/04/2011 azzecco [nap] azzecco تلفظ 0 رأی
08/04/2011 allardiate [nap] allardiate تلفظ 0 رأی
08/04/2011 niro [nap] niro تلفظ 0 رأی
08/04/2011 Monacella [it] Monacella تلفظ 0 رأی
08/04/2011 Battaglino [it] Battaglino تلفظ 0 رأی
08/04/2011 Edoardo Mangiarotti [it] Edoardo Mangiarotti تلفظ 0 رأی
08/04/2011 azzurreggiare [it] azzurreggiare تلفظ 0 رأی
08/04/2011 Monguzzo [it] Monguzzo تلفظ 0 رأی
08/04/2011 motrice [it] motrice تلفظ 0 رأی
08/04/2011 Mastellone [it] Mastellone تلفظ 0 رأی
08/04/2011 succo d'arancia [it] succo d'arancia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
08/04/2011 clacson [it] clacson تلفظ 0 رأی
08/04/2011 pirciatielle [nap] pirciatielle تلفظ 0 رأی
08/04/2011 mumento [nap] mumento تلفظ 0 رأی
08/04/2011 fusseve [nap] fusseve تلفظ 0 رأی
08/04/2011 giurà [nap] giurà تلفظ 0 رأی
08/04/2011 vulite [nap] vulite تلفظ 0 رأی
08/04/2011 lloco [nap] lloco تلفظ 0 رأی
08/04/2011 sciure [nap] sciure تلفظ 0 رأی
08/04/2011 sciurille [nap] sciurille تلفظ 0 رأی
08/04/2011 cafunciello [nap] cafunciello تلفظ 0 رأی
08/04/2011 totonno [nap] totonno تلفظ 0 رأی
08/04/2011 totore [nap] totore تلفظ 0 رأی
08/04/2011 Nunziata [nap] Nunziata تلفظ 0 رأی
08/04/2011 titina [nap] titina تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

damico تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 392 (30 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 189

رأی ها: 32 رأی

نمایش ها: 22.521


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 720

مکان بر اساس تلفظ ها: 631