کلماتی که daltonos در فوروو تلفظ کرده

کاربر: daltonos مشترک تلفظ‌های daltonos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
21/02/2012 Fazer [pt] Fazer تلفظ 1 رأی
21/02/2012 soluço [pt] soluço تلفظ 0 رأی
20/02/2012 movimento giratório [pt] movimento giratório تلفظ 0 رأی
20/02/2012 movimento de rotação [pt] movimento de rotação تلفظ 0 رأی
20/02/2012 coração [pt] coração تلفظ 0 رأی
20/02/2012 oi [pt] oi تلفظ 0 رأی
20/02/2012 leite [pt] leite تلفظ 2 رأی
20/02/2012 óleo [pt] óleo تلفظ 0 رأی
20/02/2012 olho [pt] olho تلفظ 3 رأی
20/02/2012 não [pt] não تلفظ 0 رأی
20/02/2012 pão [pt] pão تلفظ 0 رأی
20/02/2012 Dalton [pt] Dalton تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Portuguese : Native
English : Pretty good
Spanish : Just started learning

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

daltonos تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 12

واژگان افزوده شده: 1

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 7.260


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 43.899

مکان بر اساس تلفظ ها: 12.153