کلمات تلفظ شده توسط daltonos در فورو

کاربر: daltonos مشترک تلفظ های daltonos شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
21/02/2012 Fazer [pt] Fazer تلفظ 1 رأی
21/02/2012 soluço [pt] soluço تلفظ رأی
20/02/2012 movimento giratório [pt] movimento giratório تلفظ رأی
20/02/2012 movimento de rotação [pt] movimento de rotação تلفظ رأی
20/02/2012 coração [pt] coração تلفظ رأی
20/02/2012 oi [pt] oi تلفظ رأی
20/02/2012 leite [pt] leite تلفظ رأی
20/02/2012 óleo [pt] óleo تلفظ رأی
20/02/2012 olho [pt] olho تلفظ 1 رأی
20/02/2012 não [pt] não تلفظ رأی
20/02/2012 pão [pt] pão تلفظ رأی
20/02/2012 Dalton [pt] Dalton تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Portuguese : Native
English : Pretty good
Spanish : Just started learning

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

وب: http://daltonweblog.blogspot.com

daltonos تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 12

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 3.968


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 36.706

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.828