کلمات تلفظ شده توسط dada264 در فورو صفحه 3.

کاربر: dada264 مشترک تلفظ های dada264 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
30/01/2010 上西天 [zh] 上西天 تلفظ رأی
30/01/2010 上當 [zh] 上當 تلفظ رأی
30/01/2010 上班 [zh] 上班 تلفظ رأی
30/01/2010 上裝 [zh] 上裝 تلفظ رأی
30/01/2010 上衫 [zh] 上衫 تلفظ رأی
30/01/2010 上衣 [zh] 上衣 تلفظ رأی
30/01/2010 上街 [zh] 上街 تلفظ رأی
30/01/2010 上声 [zh] 上声 تلفظ رأی
30/01/2010 上线 [zh] 上线 تلفظ رأی
30/01/2010 上聲 [zh] 上聲 تلفظ رأی
30/01/2010 上線 [zh] 上線 تلفظ رأی
30/01/2010 上網 [zh] 上網 تلفظ رأی
30/01/2010 上级 [zh] 上级 تلفظ رأی
30/01/2010 上級 [zh] 上級 تلفظ رأی
30/01/2010 上等 [zh] 上等 تلفظ رأی
30/01/2010 上空 [zh] 上空 تلفظ رأی
30/01/2010 上癮 [zh] 上癮 تلفظ رأی
30/01/2010 上当 [zh] 上当 تلفظ رأی
30/01/2010 上瘾 [zh] 上瘾 تلفظ رأی
30/01/2010 上界 [zh] 上界 تلفظ رأی
30/01/2010 上气不接下气 [zh] 上气不接下气 تلفظ رأی
30/01/2010 上水 [zh] 上水 تلفظ رأی
30/01/2010 上浮 [zh] 上浮 تلفظ رأی
30/01/2010 上标 [zh] 上标 تلفظ رأی
30/01/2010 上標 [zh] 上標 تلفظ رأی
30/01/2010 上氣不接下氣 [zh] 上氣不接下氣 تلفظ رأی
30/01/2010 上流 [zh] 上流 تلفظ رأی
30/01/2010 春卷 [zh] 春卷 تلفظ رأی
30/01/2010 絲瓜 [zh] 絲瓜 تلفظ رأی
30/01/2010 薄饼 [zh] 薄饼 تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

dada264 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 519 (8 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 9 رأی

نمایش ها: 57.222


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 32.056

مکان بر اساس تلفظ ها: 475