کلماتی که crazy_nutcase_man در فوروو تلفظ کرده

کاربر: crazy_nutcase_man مشترک تلفظ‌های crazy_nutcase_man شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/11/2009 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ 1 رأی
30/11/2009 drought [en] drought تلفظ 2 رأی
30/11/2009 intimidating [en] intimidating تلفظ 0 رأی
30/11/2009 toilet paper [en] toilet paper تلفظ 0 رأی
30/11/2009 Basshunter [en] Basshunter تلفظ 0 رأی
30/11/2009 Cumbernauld [en] Cumbernauld تلفظ 0 رأی
30/11/2009 gonapotropin [en] gonapotropin تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: استرالیا

crazy_nutcase_man تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 7

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 6.122


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 17.232