کلمات تلفظ شده توسط conny در فورو صفحه 4.

کاربر: conny مشترک تلفظ های conny شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/11/2008 sushi [sv] sushi تلفظ رأی
07/11/2008 falukorv [sv] falukorv تلفظ رأی
07/11/2008 teddybjörn [sv] teddybjörn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 shaman [sv] shaman تلفظ رأی
07/11/2008 kvinna [sv] kvinna تلفظ رأی
07/11/2008 fläskläpp [sv] fläskläpp تلفظ رأی
07/11/2008 garage [sv] garage تلفظ 2 رأی
07/11/2008 helvete [sv] helvete تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 knark [sv] knark تلفظ رأی
07/11/2008 Galen [sv] Galen تلفظ رأی
07/11/2008 Gymnastik [sv] Gymnastik تلفظ رأی
07/11/2008 plastikoperation [sv] plastikoperation تلفظ رأی
07/11/2008 Fett [sv] Fett تلفظ رأی
07/11/2008 tvättmedel [sv] tvättmedel تلفظ رأی
07/11/2008 skvallerbytta [sv] skvallerbytta تلفظ رأی
07/11/2008 Systembolaget [sv] Systembolaget تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 råtta [sv] råtta تلفظ رأی
07/11/2008 Jan Guillou [sv] Jan Guillou تلفظ رأی
07/11/2008 giftspindel [sv] giftspindel تلفظ رأی
07/11/2008 krabat [sv] krabat تلفظ رأی
07/11/2008 Pistolen [sv] Pistolen تلفظ رأی
07/11/2008 marodör [sv] marodör تلفظ رأی
07/11/2008 pistolräka [sv] pistolräka تلفظ رأی
07/11/2008 snorkråka [sv] snorkråka تلفظ رأی
07/11/2008 pirat [sv] pirat تلفظ رأی
07/11/2008 salamander [sv] salamander تلفظ رأی
07/11/2008 margarinet [sv] margarinet تلفظ رأی
07/11/2008 margarin [sv] margarin تلفظ رأی
07/11/2008 cp [sv] cp تلفظ -1 رأی
07/11/2008 APA [sv] APA تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

if you want to learn proper Swedish, i'm your guy ;)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

conny تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 126 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 108

رأی ها: 29 رأی

نمایش ها: 15.453


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.052

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.700