کلمات تلفظ شده توسط conny در فورو

کاربر: conny مشترک تلفظ های conny شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/07/2011 lamm [sv] lamm تلفظ رأی
25/07/2011 yxa [sv] yxa تلفظ 1 رأی
25/07/2011 byxor [sv] byxor تلفظ -1 رأی
25/07/2011 byxa [sv] byxa تلفظ رأی
25/07/2011 fluga [sv] fluga تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
25/07/2011 flyga [sv] flyga تلفظ 1 رأی
25/07/2011 ubåt [sv] ubåt تلفظ رأی
25/07/2011 träden [sv] träden تلفظ رأی
25/07/2011 träd [sv] träd تلفظ رأی
25/07/2011 Borden [sv] Borden تلفظ رأی
25/07/2011 bord [sv] bord تلفظ رأی
25/07/2011 öl [sv] öl تلفظ رأی
04/09/2009 original [sv] original تلفظ رأی
04/09/2009 0 [sv] 0 تلفظ رأی
04/09/2009 jättevarmt [sv] jättevarmt تلفظ رأی
04/09/2009 verkligen [sv] verkligen تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
04/09/2009 svin [sv] svin تلفظ 1 رأی
04/09/2009 kärlek [sv] kärlek تلفظ 1 رأی
23/02/2009 kvart [sv] kvart تلفظ رأی
07/11/2008 smeka [sv] smeka تلفظ رأی
07/11/2008 käka [sv] käka تلفظ -1 رأی
07/11/2008 radio [sv] radio تلفظ رأی
07/11/2008 grävaren [sv] grävaren تلفظ -1 رأی
07/11/2008 softa [sv] softa تلفظ رأی
07/11/2008 haja [sv] haja تلفظ رأی
07/11/2008 kex [sv] kex تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 miniboss [sv] miniboss تلفظ رأی
07/11/2008 gammelfarfar [sv] gammelfarfar تلفظ رأی
07/11/2008 dinosaurie [sv] dinosaurie تلفظ رأی
07/11/2008 tjacka [sv] tjacka تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

if you want to learn proper Swedish, i'm your guy ;)

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: سوئد

conny تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 126 (21 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 108

رأی ها: 29 رأی

نمایش ها: 15.553


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.055

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.706