کلماتی که cokestories در فوروو تلفظ کرده

کاربر: cokestories مشترک تلفظ‌های cokestories شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
23/03/2012 內湖里 [zh] 內湖里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 內溝里 [zh] 內溝里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 石潭里 [zh] 石潭里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 行善里 [zh] 行善里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 西安里 [zh] 西安里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 西康里 [zh] 西康里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 西湖里 [zh] 西湖里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 東湖里 [zh] 東湖里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 金瑞里 [zh] 金瑞里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 金龍里 [zh] 金龍里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 港都里 [zh] 港都里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 港富里 [zh] 港富里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 港華里 [zh] 港華里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 港墘里 [zh] 港墘里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 湖元里 [zh] 湖元里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 湖興里 [zh] 湖興里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 湖濱里 [zh] 湖濱里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 紫星里 [zh] 紫星里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 紫陽里 [zh] 紫陽里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 紫雲里 [zh] 紫雲里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 週美里 [zh] 週美里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 瑞光里 [zh] 瑞光里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 瑞陽里 [zh] 瑞陽里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 葫洲里 [zh] 葫洲里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 碧山里 [zh] 碧山里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 樂康里 [zh] 樂康里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 寶湖里 [zh] 寶湖里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 南湖里 [zh] 南湖里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 大有里 [zh] 大有里 تلفظ 0 رأی
23/03/2012 雙連里 [zh] 雙連里 تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

cokestories تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 453 (6 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 749

رأی‌ها: 7 رأی

نمایش‌ها: 40.993


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 349

مکان بر اساس تلفظ ها: 674