کلمات تلفظ شده توسط charleeftw در فورو

کاربر: charleeftw مشترک تلفظ های charleeftw شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/11/2012 Tuesday [en] Tuesday تلفظ رأی
29/11/2012 Monday [en] Monday تلفظ رأی
29/11/2012 Warwick [en] Warwick تلفظ 1 رأی
29/11/2012 Yorick [en] Yorick تلفظ رأی
29/11/2012 Zed [en] Zed تلفظ رأی
29/11/2012 draven [en] draven تلفظ رأی
29/11/2012 Twisted Fate [en] Twisted Fate تلفظ رأی
29/11/2012 twitch [en] twitch تلفظ رأی
29/11/2012 Vayne [en] Vayne تلفظ رأی
29/11/2012 Tryndamere [en] Tryndamere تلفظ رأی
29/11/2012 Trundle [en] Trundle تلفظ رأی
29/11/2012 Teemo [en] Teemo تلفظ رأی
29/11/2012 swain [en] swain تلفظ رأی
29/11/2012 Skarner [en] Skarner تلفظ رأی
29/11/2012 Sion [en] Sion تلفظ رأی
29/11/2012 singed [en] singed تلفظ رأی
29/11/2012 ryze [en] ryze تلفظ رأی
29/11/2012 rumble [en] rumble تلفظ رأی
29/11/2012 riven [en] riven تلفظ رأی
29/11/2012 poppy [en] poppy تلفظ رأی
29/11/2012 Pantheon [en] Pantheon تلفظ رأی
29/11/2012 Miss Fortune [en] Miss Fortune تلفظ رأی
29/11/2012 Morgana [en] Morgana تلفظ رأی
29/11/2012 nautilus [en] nautilus تلفظ رأی
29/11/2012 lux [en] lux تلفظ رأی
29/11/2012 Lulu [en] Lulu تلفظ رأی
29/11/2012 Leona [en] Leona تلفظ رأی
29/11/2012 karma [en] karma تلفظ 1 رأی
29/11/2012 Jayce [en] Jayce تلفظ رأی
29/11/2012 Janna [en] Janna تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: استرالیا

charleeftw تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 73

واژگان افزوده شده: 18

رأی ها: 6 رأی

نمایش ها: 5.702


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.567

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.710