کلماتی که ceruleanbill در فوروو تلفظ کرده

کاربر: ceruleanbill ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های ceruleanbill شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/01/2015 what the fuck [en] what the fuck تلفظ 0 رأی
24/01/2015 lift a finger [en] lift a finger تلفظ 0 رأی
07/07/2014 stretcher-bearer [en] stretcher-bearer تلفظ 0 رأی
07/07/2014 self-synchronization [en] self-synchronization تلفظ 0 رأی
07/07/2014 neurotechnology [en] neurotechnology تلفظ 0 رأی
07/07/2014 sign of life [en] sign of life تلفظ 0 رأی
25/05/2014 bain [en] bain تلفظ 0 رأی
25/05/2014 bunny rabbit [en] bunny rabbit تلفظ 0 رأی
25/05/2014 zapruder [en] zapruder تلفظ 0 رأی
12/05/2014 Findlater [en] Findlater تلفظ 0 رأی
12/05/2014 windscreens [en] windscreens تلفظ 0 رأی
12/05/2014 octaves [en] octaves تلفظ 0 رأی
01/05/2014 ectodermal dysplasia [en] ectodermal dysplasia تلفظ 0 رأی
27/04/2014 dredged [en] dredged تلفظ 0 رأی
27/04/2014 transceivers [en] transceivers تلفظ 0 رأی
08/04/2014 systemic lupus erythematosus [en] systemic lupus erythematosus تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Bioclimatology [en] Bioclimatology تلفظ 0 رأی
01/04/2014 language [en] language تلفظ 0 رأی
01/04/2014 Mondays [en] Mondays تلفظ 0 رأی
01/04/2014 learns [en] learns تلفظ 0 رأی
01/04/2014 attends [en] attends تلفظ 0 رأی
01/04/2014 spades [en] spades تلفظ 0 رأی
01/04/2014 ski lodge [en] ski lodge تلفظ 1 رأی
01/04/2014 at ease [en] at ease تلفظ 0 رأی
01/04/2014 clear-sightedness [en] clear-sightedness تلفظ 0 رأی
01/04/2014 outdoorsman [en] outdoorsman تلفظ 0 رأی
01/04/2014 shakes [en] shakes تلفظ 1 رأی
01/04/2014 tablecloths [en] tablecloths تلفظ 0 رأی
01/04/2014 puts [en] puts تلفظ 0 رأی
17/02/2014 and [en] and تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I study French. I bake. I read.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

ceruleanbill تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.020 (188 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 68

رأی‌ها: 233 رأی

نمایش‌ها: 43.464


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.714

مکان بر اساس تلفظ ها: 317