کلماتی که ceruleanbill در فوروو تلفظ کرده

کاربر: ceruleanbill ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های ceruleanbill شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
09/04/2015 gynandromorphic [en] gynandromorphic تلفظ 0 رأی
09/04/2015 isochron [en] isochron تلفظ 0 رأی
09/04/2015 syllabification [en] syllabification تلفظ 0 رأی
09/04/2015 subjectivization [en] subjectivization تلفظ 0 رأی
09/04/2015 carry-on [en] carry-on تلفظ 0 رأی
09/04/2015 language acquisition device [en] language acquisition device تلفظ 0 رأی
09/04/2015 subcategorization [en] subcategorization تلفظ 0 رأی
09/04/2015 polysynthetic language [en] polysynthetic language تلفظ 0 رأی
09/04/2015 phrase marker [en] phrase marker تلفظ 0 رأی
03/03/2015 Paula Poundstone [en] Paula Poundstone تلفظ 0 رأی
03/03/2015 Philo T. Farnsworth [en] Philo T. Farnsworth تلفظ 0 رأی
03/03/2015 James Florio [en] James Florio تلفظ 0 رأی
03/03/2015 David Paterson [en] David Paterson تلفظ 0 رأی
03/03/2015 David Dinkins [en] David Dinkins تلفظ 0 رأی
24/01/2015 what the fuck [en] what the fuck تلفظ -1 رأی
24/01/2015 lift a finger [en] lift a finger تلفظ 0 رأی
07/07/2014 stretcher-bearer [en] stretcher-bearer تلفظ 0 رأی
07/07/2014 self-synchronization [en] self-synchronization تلفظ 0 رأی
07/07/2014 neurotechnology [en] neurotechnology تلفظ 0 رأی
07/07/2014 sign of life [en] sign of life تلفظ 0 رأی
25/05/2014 bain [en] bain تلفظ 0 رأی
25/05/2014 bunny rabbit [en] bunny rabbit تلفظ 0 رأی
25/05/2014 zapruder [en] zapruder تلفظ 0 رأی
12/05/2014 Findlater [en] Findlater تلفظ 0 رأی
12/05/2014 windscreens [en] windscreens تلفظ 0 رأی
12/05/2014 octaves [en] octaves تلفظ 0 رأی
01/05/2014 ectodermal dysplasia [en] ectodermal dysplasia تلفظ 0 رأی
27/04/2014 dredged [en] dredged تلفظ 0 رأی
27/04/2014 transceivers [en] transceivers تلفظ 0 رأی
08/04/2014 systemic lupus erythematosus [en] systemic lupus erythematosus تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I study French. I bake. I read.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

ceruleanbill تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.032 (195 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 77

رأی‌ها: 244 رأی

نمایش‌ها: 49.012


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.679

مکان بر اساس تلفظ ها: 336