کلماتی که ceruleanbill در فوروو تلفظ کرده

کاربر: ceruleanbill ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های ceruleanbill شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
03/03/2015 Paula Poundstone [en] Paula Poundstone تلفظ 0 رأی
03/03/2015 Philo T. Farnsworth [en] Philo T. Farnsworth تلفظ 0 رأی
03/03/2015 James Florio [en] James Florio تلفظ 0 رأی
03/03/2015 David Paterson [en] David Paterson تلفظ 0 رأی
03/03/2015 David Dinkins [en] David Dinkins تلفظ 0 رأی
24/01/2015 what the fuck [en] what the fuck تلفظ 0 رأی
24/01/2015 lift a finger [en] lift a finger تلفظ 0 رأی
07/07/2014 stretcher-bearer [en] stretcher-bearer تلفظ 0 رأی
07/07/2014 self-synchronization [en] self-synchronization تلفظ 0 رأی
07/07/2014 neurotechnology [en] neurotechnology تلفظ 0 رأی
07/07/2014 sign of life [en] sign of life تلفظ 0 رأی
25/05/2014 bain [en] bain تلفظ 0 رأی
25/05/2014 bunny rabbit [en] bunny rabbit تلفظ 0 رأی
25/05/2014 zapruder [en] zapruder تلفظ 0 رأی
12/05/2014 Findlater [en] Findlater تلفظ 0 رأی
12/05/2014 windscreens [en] windscreens تلفظ 0 رأی
12/05/2014 octaves [en] octaves تلفظ 0 رأی
01/05/2014 ectodermal dysplasia [en] ectodermal dysplasia تلفظ 0 رأی
27/04/2014 dredged [en] dredged تلفظ 0 رأی
27/04/2014 transceivers [en] transceivers تلفظ 0 رأی
08/04/2014 systemic lupus erythematosus [en] systemic lupus erythematosus تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Bioclimatology [en] Bioclimatology تلفظ 0 رأی
01/04/2014 language [en] language تلفظ 0 رأی
01/04/2014 Mondays [en] Mondays تلفظ 0 رأی
01/04/2014 learns [en] learns تلفظ 0 رأی
01/04/2014 attends [en] attends تلفظ 0 رأی
01/04/2014 spades [en] spades تلفظ 0 رأی
01/04/2014 ski lodge [en] ski lodge تلفظ 2 رأی
01/04/2014 at ease [en] at ease تلفظ 0 رأی
01/04/2014 clear-sightedness [en] clear-sightedness تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I study French. I bake. I read.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

ceruleanbill تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.024 (192 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 73

رأی‌ها: 239 رأی

نمایش‌ها: 44.734


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 1.662

مکان بر اساس تلفظ ها: 318