کلمات تلفظ شده توسط ceruleanbill در فورو

کاربر: ceruleanbill ويراستار فوروو مشترک تلفظ های ceruleanbill شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/04/2014 systemic lupus erythematosus [en] systemic lupus erythematosus تلفظ 0 رأی
08/04/2014 Bioclimatology [en] Bioclimatology تلفظ 0 رأی
01/04/2014 language [en] language تلفظ 0 رأی
01/04/2014 Mondays [en] Mondays تلفظ 0 رأی
01/04/2014 learns [en] learns تلفظ 0 رأی
01/04/2014 attends [en] attends تلفظ 0 رأی
01/04/2014 spades [en] spades تلفظ 0 رأی
01/04/2014 ski lodge [en] ski lodge تلفظ 0 رأی
01/04/2014 at ease [en] at ease تلفظ 0 رأی
01/04/2014 clear-sightedness [en] clear-sightedness تلفظ 0 رأی
01/04/2014 outdoorsman [en] outdoorsman تلفظ 0 رأی
01/04/2014 shakes [en] shakes تلفظ 0 رأی
01/04/2014 tablecloths [en] tablecloths تلفظ 0 رأی
01/04/2014 puts [en] puts تلفظ 0 رأی
17/02/2014 and [en] and تلفظ 0 رأی
17/02/2014 splurges [en] splurges تلفظ 0 رأی
17/02/2014 threatens [en] threatens تلفظ 0 رأی
17/02/2014 hyperextensible [en] hyperextensible تلفظ 1 رأی
11/02/2014 thy [en] thy تلفظ 0 رأی
11/02/2014 unallocated [en] unallocated تلفظ 0 رأی
11/02/2014 gimme five [en] gimme five تلفظ 0 رأی
10/02/2014 FUD [en] FUD تلفظ 0 رأی
10/02/2014 reticulo-endothelial [en] reticulo-endothelial تلفظ 0 رأی
10/02/2014 Atlanta Ripper [en] Atlanta Ripper تلفظ 0 رأی
30/01/2014 dihydrotestosterone [en] dihydrotestosterone تلفظ 0 رأی
30/01/2014 George Alexander Louis [en] George Alexander Louis تلفظ 0 رأی
30/01/2014 narrowness [en] narrowness تلفظ 0 رأی
30/01/2014 withdrawal symptoms [en] withdrawal symptoms تلفظ 0 رأی
30/01/2014 terminally [en] terminally تلفظ 0 رأی
28/01/2014 preimage [en] preimage تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

I study French. I bake. I read.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

ceruleanbill تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.014 (135 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 64

رأی ها: 158 رأی

نمایش ها: 31.872


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.485

مکان بر اساس تلفظ ها: 270