کلماتی که carroll27 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: carroll27 مشترک تلفظ‌های carroll27 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
12/04/2010 cocaine [en] cocaine تلفظ 1 رأی
12/04/2010 American [en] American تلفظ 0 رأی
12/04/2010 Nazi [en] Nazi تلفظ 0 رأی
12/04/2010 cunt [en] cunt تلفظ 0 رأی
12/04/2010 fuck [en] fuck تلفظ -1 رأی
12/04/2010 exploration [en] exploration تلفظ 0 رأی
12/04/2010 Urban [en] Urban تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 wash [en] wash تلفظ 1 رأی
12/04/2010 residential [en] residential تلفظ 0 رأی
12/04/2010 tubular [en] tubular تلفظ 0 رأی
12/04/2010 incentive [en] incentive تلفظ 5 رأی
12/04/2010 vagina [en] vagina تلفظ 1 رأی
12/04/2010 milk [en] milk تلفظ 1 رأی
12/04/2010 different [en] different تلفظ 6 رأی
12/04/2010 basil [en] basil تلفظ 3 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

carroll27 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 15 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 8.410


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 10.940