کلمات تلفظ شده توسط carroll27 در فورو

کاربر: carroll27 مشترک تلفظ های carroll27 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
12/04/2010 cocaine [en] cocaine تلفظ رأی
12/04/2010 American [en] American تلفظ رأی
12/04/2010 Nazi [en] Nazi تلفظ رأی
12/04/2010 cunt [en] cunt تلفظ 0 رأی
12/04/2010 fuck [en] fuck تلفظ -1 رأی
12/04/2010 exploration [en] exploration تلفظ رأی
12/04/2010 Urban [en] Urban تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
12/04/2010 wash [en] wash تلفظ 1 رأی
12/04/2010 residential [en] residential تلفظ رأی
12/04/2010 tubular [en] tubular تلفظ رأی
12/04/2010 incentive [en] incentive تلفظ 2 رأی
12/04/2010 vagina [en] vagina تلفظ 2 رأی
12/04/2010 cock [en] cock تلفظ رأی
12/04/2010 milk [en] milk تلفظ 1 رأی
12/04/2010 different [en] different تلفظ 5 رأی
12/04/2010 basil [en] basil تلفظ 3 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

carroll27 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 16 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 5.607


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.406