کلمات تلفظ شده توسط carolinefl در فورو

کاربر: carolinefl مشترک تلفظ های carolinefl شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
03/02/2009 jornalista [pt] jornalista تلفظ 2 رأی
03/02/2009 balcão [pt] balcão تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
03/02/2009 manias [pt] manias تلفظ رأی
03/02/2009 inimigos [pt] inimigos تلفظ رأی
03/02/2009 miniatura [pt] miniatura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2009 mamíferos [pt] mamíferos تلفظ رأی
03/02/2009 ciências [pt] ciências تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2009 desconhecido [pt] desconhecido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2009 comuns [pt] comuns تلفظ رأی
03/02/2009 natureza [pt] natureza تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
03/02/2009 partir [pt] partir تلفظ رأی
23/01/2009 cancao [pt] cancao تلفظ رأی
23/01/2009 estreita [pt] estreita تلفظ رأی
23/01/2009 varas [pt] varas تلفظ رأی
23/01/2009 Saturnino [pt] Saturnino تلفظ رأی
23/01/2009 AGOSTINHO [pt] AGOSTINHO تلفظ رأی
23/01/2009 brotou [pt] brotou تلفظ رأی
23/01/2009 cresceu [pt] cresceu تلفظ رأی
23/01/2009 floresceu [pt] floresceu تلفظ رأی
23/01/2009 floresce [pt] floresce تلفظ رأی
23/01/2009 leu [pt] leu تلفظ رأی
23/01/2009 escreveram [pt] escreveram تلفظ رأی
23/01/2009 esconde [pt] esconde تلفظ رأی
23/01/2009 esqueceram [pt] esqueceram تلفظ رأی
23/01/2009 ambicioso [pt] ambicioso تلفظ رأی
23/01/2009 urrou [pt] urrou تلفظ رأی
23/01/2009 atrapalhado [pt] atrapalhado تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/01/2009 zurrou [pt] zurrou تلفظ رأی
23/01/2009 cavou [pt] cavou تلفظ رأی
23/01/2009 resmungou [pt] resmungou تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: برزیل

carolinefl تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 41 (9 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 5

رأی ها: 12 رأی

نمایش ها: 5.501


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 8.183

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.343