کلمات تلفظ شده توسط camillette در فورو

کاربر: camillette مشترک تلفظ های camillette شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
13/10/2011 antienne [fr] antienne تلفظ رأی
13/10/2011 Jean-Baptiste Carpeaux [fr] Jean-Baptiste Carpeaux تلفظ رأی
13/10/2011 passe-tout [fr] passe-tout تلفظ رأی
13/10/2011 lait [fr] lait تلفظ -4 رأی
13/10/2011 recoin [fr] recoin تلفظ رأی
13/10/2011 Flers [fr] Flers تلفظ رأی
13/10/2011 Auxerrois [fr] Auxerrois تلفظ -1 رأی
13/10/2011 Église Saint-Germain-l'Auxerrois [fr] Église Saint-Germain-l'Auxerrois تلفظ رأی
13/10/2011 Cléophée [fr] Cléophée تلفظ رأی
13/10/2011 Abbé Gaston Courtois [fr] Abbé Gaston Courtois تلفظ رأی
13/10/2011 Pierre-Simon de Laplace [fr] Pierre-Simon de Laplace تلفظ رأی
13/10/2011 Jean Mésange [fr] Jean Mésange تلفظ رأی
13/10/2011 Ingenico [fr] Ingenico تلفظ رأی
13/10/2011 José Rosinski [fr] José Rosinski تلفظ رأی
13/10/2011 Villemont [fr] Villemont تلفظ رأی
13/10/2011 Dominique Vidal [fr] Dominique Vidal تلفظ رأی
13/10/2011 écoinçon [fr] écoinçon تلفظ رأی
13/10/2011 Basses-Alpes [fr] Basses-Alpes تلفظ رأی
13/10/2011 Saint-Priest [fr] Saint-Priest تلفظ رأی
13/10/2011 bicarbonate de sodium [fr] bicarbonate de sodium تلفظ رأی
13/10/2011 angevine [fr] angevine تلفظ رأی
13/10/2011 Benjamin Barthe [fr] Benjamin Barthe تلفظ رأی
13/10/2011 L’Affiné au Chablis [fr] L’Affiné au Chablis تلفظ رأی
13/10/2011 Gaspard Monge [fr] Gaspard Monge تلفظ رأی
13/10/2011 Louis Jacques Mandé Daguerre [fr] Louis Jacques Mandé Daguerre تلفظ رأی
13/10/2011 Michel Hazanavicius [fr] Michel Hazanavicius تلفظ رأی
13/10/2011 faïencerie [fr] faïencerie تلفظ رأی
13/10/2011 guillevic [fr] guillevic تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
13/10/2011 Bérénice Bejo [fr] Bérénice Bejo تلفظ رأی
13/10/2011 neuf ans [fr] neuf ans تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

camillette تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 33 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 2 رأی

نمایش ها: 4.627


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.033