کلمات تلفظ شده توسط cab22 در فورو

کاربر: cab22 مشترک تلفظ های cab22 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/10/2008 Zanzibar [en] Zanzibar تلفظ رأی
07/10/2008 Lester B. Pearson [en] Lester B. Pearson تلفظ رأی
07/10/2008 Albania [en] Albania تلفظ رأی
07/10/2008 Republic of Angola [en] Republic of Angola تلفظ رأی
07/10/2008 Kingdom of Belgium [en] Kingdom of Belgium تلفظ رأی
07/10/2008 Ascension Island [en] Ascension Island تلفظ رأی
07/10/2008 Commonwealth of The Bahamas [en] Commonwealth of The Bahamas تلفظ رأی
07/10/2008 Aruba [en] Aruba تلفظ رأی
07/10/2008 Republic of Austria [en] Republic of Austria تلفظ رأی
07/10/2008 Republic of Belarus [en] Republic of Belarus تلفظ رأی
07/10/2008 The Bahamas [en] The Bahamas تلفظ رأی
07/10/2008 Bermuda [en] Bermuda تلفظ رأی
07/10/2008 Republic of Bolivia [en] Republic of Bolivia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Botswana [en] Botswana تلفظ رأی
07/10/2008 fellatio [en] fellatio تلفظ 5 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Cambodia [en] Cambodia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Bosnia [en] Bosnia تلفظ رأی
07/10/2008 commonwealth [en] commonwealth تلفظ رأی
07/10/2008 Belgium [en] Belgium تلفظ رأی
07/10/2008 Keeling Islands [en] Keeling Islands تلفظ رأی
07/10/2008 Belinda [en] Belinda تلفظ رأی
07/10/2008 Burma [en] Burma تلفظ رأی
07/10/2008 jungle [en] jungle تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 squash [en] squash تلفظ رأی
07/10/2008 vaccine [en] vaccine تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 loralei [en] loralei تلفظ رأی
07/10/2008 Kingdom of Cambodia [en] Kingdom of Cambodia تلفظ رأی
07/10/2008 bid [en] bid تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/10/2008 Commonwealth of Australia [en] Commonwealth of Australia تلفظ رأی
07/10/2008 energetics [en] energetics تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

cab22 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 38 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 11 رأی

نمایش ها: 9.051


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 39.450

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.527