کلماتی که brunett83 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: brunett83 مشترک تلفظ‌های brunett83 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
30/11/2013 des noix ! [fr] des noix ! تلفظ 0 رأی
30/11/2013 faire sa violette [fr] faire sa violette تلفظ 0 رأی
30/11/2013 des haricots ! [fr] des haricots ! تلفظ 0 رأی
30/11/2013 bleu pervenche [fr] bleu pervenche تلفظ 0 رأی
30/11/2013 vieille branche [fr] vieille branche تلفظ 0 رأی
30/11/2013 feuille de chou [fr] feuille de chou تلفظ 0 رأی
30/11/2013 le bâtiment [fr] le bâtiment تلفظ 0 رأی
30/11/2013 mauvaise herbe [fr] mauvaise herbe تلفظ 0 رأی
01/06/2013 d'encaissement [fr] d'encaissement تلفظ 0 رأی
01/06/2013 hérons [fr] hérons تلفظ 0 رأی
17/02/2012 Bodin [fr] Bodin تلفظ 0 رأی
07/12/2011 De 26 ans [fr] De 26 ans تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2011 présenté [fr] présenté تلفظ 0 رأی
24/09/2011 villas [fr] villas تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Jacques Castérède [fr] Jacques Castérède تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Thierry Bleuze [fr] Thierry Bleuze تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Jaques Blot [fr] Jaques Blot تلفظ 0 رأی
24/09/2011 Sylvie Delassus [fr] Sylvie Delassus تلفظ 0 رأی
24/09/2011 groseillier [fr] groseillier تلفظ 0 رأی
24/09/2011 flamant [fr] flamant تلفظ 0 رأی
23/09/2011 lionel Bringuier [fr] lionel Bringuier تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Marcelle Geneste [fr] Marcelle Geneste تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Pouzeratte [fr] Pouzeratte تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Janine Euvrard [fr] Janine Euvrard تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Frédérique Gueneau [fr] Frédérique Gueneau تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Claude Broussy [fr] Claude Broussy تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Colette Ledannois [fr] Colette Ledannois تلفظ 0 رأی
23/09/2011 Catherine Clément [fr] Catherine Clément تلفظ 0 رأی
22/09/2011 Il buio si avvicina [it] Il buio si avvicina تلفظ 0 رأی
22/09/2011 Anouchka [fr] Anouchka تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

je suis une grande passionnée de langues étrangères, de voyages et de culture.

Mi piacciono le lingue straniere, i viaggi e l'Italia. Sono molto curiosa. Non esitate se avete commenti da farmi o se volete semplicemente chattare con persone straniere.

I'm kind of foreign languages, travelling and I'm very curious. Don't hesitate to comment on my pronunciations or to contact me if you're interested in chatting with foreign people !

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

brunett83 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 525 (42 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 28

رأی‌ها: 44 رأی

نمایش‌ها: 28.953


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.793

مکان بر اساس تلفظ ها: 501