کلماتی که brunett83 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: brunett83 مشترک تلفظ‌های brunett83 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/01/2015 des Grandes Tourelles [fr] des Grandes Tourelles تلفظ 0 رأی
29/01/2015 Montée des Pionniers [fr] Montée des Pionniers تلفظ 0 رأی
29/01/2015 Solweig [fr] Solweig تلفظ 0 رأی
29/01/2015 le B.A.-BA [fr] le B.A.-BA تلفظ 0 رأی
08/12/2014 morphogramme [fr] morphogramme تلفظ 0 رأی
01/12/2014 Kawaii [fr] Kawaii تلفظ 0 رأی
16/11/2014 pornografia [it] pornografia تلفظ 0 رأی
16/11/2014 des garçons [fr] des garçons تلفظ 0 رأی
15/11/2014 traversées [fr] traversées تلفظ 0 رأی
15/11/2014 inutilisables [fr] inutilisables تلفظ 0 رأی
15/11/2014 d’infanterie [fr] d’infanterie تلفظ 0 رأی
15/11/2014 riverains [fr] riverains تلفظ 0 رأی
15/11/2014 est tenu [fr] est tenu تلفظ 0 رأی
15/11/2014 maximales [fr] maximales تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Claude Chanel [fr] Claude Chanel تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Villiers-les-Hauts [fr] Villiers-les-Hauts تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Antoine Rabin [fr] Antoine Rabin تلفظ 0 رأی
15/11/2014 d’intersection [fr] d’intersection تلفظ 0 رأی
15/11/2014 hors agglomération [fr] hors agglomération تلفظ 0 رأی
15/11/2014 appropriés [fr] appropriés تلفظ 0 رأی
15/11/2014 maires [fr] maires تلفظ 0 رأی
15/11/2014 papier buvard [fr] papier buvard تلفظ 0 رأی
15/11/2014 ces derniers jours [fr] ces derniers jours تلفظ 0 رأی
15/11/2014 pullover, tricot [fr] pullover, tricot تلفظ 0 رأی
15/11/2014 limitations [fr] limitations تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Vous jouez au football [fr] Vous jouez au football تلفظ 1 رأی
15/11/2014 Nous jouons au tennis [fr] Nous jouons au tennis تلفظ -1 رأی
15/11/2014 Ils jouent au basket [fr] Ils jouent au basket تلفظ 0 رأی
15/11/2014 Nous ne jouons pas [fr] Nous ne jouons pas تلفظ 0 رأی
08/11/2014 aver culo [it] aver culo تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

je suis une grande passionnée de langues étrangères, de voyages et de culture.

Mi piacciono le lingue straniere, i viaggi e l'Italia. Sono molto curiosa. Non esitate se avete commenti da farmi o se volete semplicemente chattare con persone straniere.

I'm kind of foreign languages, travelling and I'm very curious. Don't hesitate to comment on my pronunciations or to contact me if you're interested in chatting with foreign people !

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: فرانسه

brunett83 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 561 (52 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 32

رأی‌ها: 60 رأی

نمایش‌ها: 36.564


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.918

مکان بر اساس تلفظ ها: 534