کلماتی که brpadali در فوروو تلفظ کرده

کاربر: brpadali مشترک تلفظ‌های brpadali شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
14/04/2013 camperone [it] camperone تلفظ 0 رأی
14/04/2013 autocritica [it] autocritica تلفظ 0 رأی
14/04/2013 audacissimi [it] audacissimi تلفظ 0 رأی
14/04/2013 avresti [it] avresti تلفظ 0 رأی
14/04/2013 autofficina [it] autofficina تلفظ 0 رأی
14/04/2013 Auditel [it] Auditel تلفظ 0 رأی
14/04/2013 autoadesivo [it] autoadesivo تلفظ 0 رأی
14/04/2013 autodidatta [it] autodidatta تلفظ 0 رأی
14/04/2013 IELTS [en] IELTS تلفظ 0 رأی
16/08/2011 ibuprofen [en] ibuprofen تلفظ -1 رأی
01/06/2011 referendum [it] referendum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 che figata [it] che figata تلفظ 0 رأی
05/03/2010 che figo [it] che figo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 ciao bella [it] ciao bella تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 coccola [it] coccola تلفظ 0 رأی
05/03/2010 pisello [it] pisello تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 cacca [it] cacca تلفظ 1 رأی
05/03/2010 stronzo [it] stronzo تلفظ 1 رأی
05/03/2010 vaffanculo [it] vaffanculo تلفظ 8 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 abbraccio [it] abbraccio تلفظ 0 رأی
05/03/2010 cordiali saluti [it] cordiali saluti تلفظ 0 رأی
05/03/2010 Paola [it] Paola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 bagascia [it] bagascia تلفظ 0 رأی
05/03/2010 Culattoni [it] Culattoni تلفظ 0 رأی
05/03/2010 Porca troia [it] Porca troia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 telecronaca [it] telecronaca تلفظ 0 رأی
05/03/2010 orto [it] orto تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

brpadali تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 27 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی‌ها: 9 رأی

نمایش‌ها: 8.862


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 16.086

مکان بر اساس تلفظ ها: 7.320