کلمات تلفظ شده توسط brpadali در فورو

کاربر: brpadali مشترک تلفظ های brpadali شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
14/04/2013 camperone [it] camperone تلفظ رأی
14/04/2013 autocritica [it] autocritica تلفظ رأی
14/04/2013 audacissimi [it] audacissimi تلفظ رأی
14/04/2013 avresti [it] avresti تلفظ رأی
14/04/2013 autofficina [it] autofficina تلفظ رأی
14/04/2013 Auditel [it] Auditel تلفظ رأی
14/04/2013 autoadesivo [it] autoadesivo تلفظ رأی
14/04/2013 autodidatta [it] autodidatta تلفظ رأی
14/04/2013 IELTS [en] IELTS تلفظ رأی
16/08/2011 ibuprofen [en] ibuprofen تلفظ -1 رأی
01/06/2011 referendum [it] referendum تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 che figata [it] che figata تلفظ رأی
05/03/2010 che figo [it] che figo تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 ciao bella [it] ciao bella تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 amore [it] amore تلفظ رأی
05/03/2010 coccola [it] coccola تلفظ رأی
05/03/2010 pisello [it] pisello تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 cacca [it] cacca تلفظ 1 رأی
05/03/2010 stronzo [it] stronzo تلفظ 1 رأی
05/03/2010 vaffanculo [it] vaffanculo تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 abbraccio [it] abbraccio تلفظ رأی
05/03/2010 cordiali saluti [it] cordiali saluti تلفظ رأی
05/03/2010 Paola [it] Paola تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 bagascia [it] bagascia تلفظ رأی
05/03/2010 Culattoni [it] Culattoni تلفظ رأی
05/03/2010 Porca troia [it] Porca troia تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/03/2010 telecronaca [it] telecronaca تلفظ رأی
05/03/2010 orto [it] orto تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

brpadali تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 28 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 9 رأی

نمایش ها: 5.992


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 12.978

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.771