کلمات تلفظ شده توسط brenky89 در فورو

کاربر: brenky89 مشترک تلفظ های brenky89 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/06/2012 performative [en] performative تلفظ رأی
23/06/2012 terminals [en] terminals تلفظ رأی
23/06/2012 luxuries [en] luxuries تلفظ رأی
23/06/2012 necessities [en] necessities تلفظ رأی
23/06/2012 messed up [en] messed up تلفظ 2 رأی
23/06/2012 thirty first [en] thirty first تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
23/06/2012 intimidated [en] intimidated تلفظ رأی
23/06/2012 Mt Hamilton [en] Mt Hamilton تلفظ رأی
23/06/2012 restating [en] restating تلفظ رأی
23/06/2012 saute [en] saute تلفظ رأی
23/06/2012 society [en] society تلفظ رأی
23/06/2012 pure [en] pure تلفظ 1 رأی
23/06/2012 falcon [en] falcon تلفظ 1 رأی
23/06/2012 Monarchs [en] Monarchs تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: کانادا

brenky89 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 14 (2 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 1.900


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.170