کلماتی که bragi07 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: bragi07 مشترک تلفظ‌های bragi07 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
15/12/2009 Nightwish [en] Nightwish تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 Sloane [en] Sloane تلفظ 0 رأی
15/12/2009 McLean [en] McLean تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 McInerney [en] McInerney تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 Bickerstaff [en] Bickerstaff تلفظ 0 رأی
15/12/2009 Jerker [en] Jerker تلفظ 0 رأی
15/12/2009 Gareth Coughlan [en] Gareth Coughlan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 Padraig Amond [en] Padraig Amond تلفظ 0 رأی
15/12/2009 Faherty [en] Faherty تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2009 Spur [en] Spur تلفظ 1 رأی
15/12/2009 Worcestershire [en] Worcestershire تلفظ 2 رأی
11/12/2009 lumpish [en] lumpish تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/12/2009 pushover (noun) [en] pushover (noun) تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
11/12/2009 all alone [en] all alone تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Northern Ireland [en] Northern Ireland تلفظ 2 رأی
10/12/2009 Gloucester [en] Gloucester تلفظ 1 رأی
10/12/2009 Pemigewasset River [en] Pemigewasset River تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 route [en] route تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Lake Waukewan [en] Lake Waukewan تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Lake Winnisquam [en] Lake Winnisquam تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Lake Winnipesaukee [en] Lake Winnipesaukee تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Swampscott [en] Swampscott تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Mount Wachusett [en] Mount Wachusett تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 hyannis [en] hyannis تلفظ 0 رأی
10/12/2009 Cuttyhunk Island [en] Cuttyhunk Island تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Chicopee [en] Chicopee تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Cohasset [en] Cohasset تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Chappaquiddick Island [en] Chappaquiddick Island تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Acushnet [en] Acushnet تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2009 Natick [en] Natick تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

I have lived in the South Shore, MA for about 17 years. My mother is from Lynn (North Shore), MA and my father is from Scituate (South Shore), MA.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

bragi07 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 70 (24 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 19

رأی‌ها: 36 رأی

نمایش‌ها: 15.376


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 4.251

مکان بر اساس تلفظ ها: 3.478