کلمات تلفظ شده توسط bolbol در فورو

کاربر: bolbol مشترک تلفظ های bolbol شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/05/2009 بي امضا [fa] بي امضا تلفظ رأی
27/05/2009 عكس العمل [fa] عكس العمل تلفظ رأی
27/05/2009 تطبيق كردن [fa] تطبيق كردن تلفظ رأی
27/05/2009 به درد خوردن [fa] به درد خوردن تلفظ رأی
27/05/2009 توي روي كسي ايستادن [fa] توي روي كسي ايستادن تلفظ رأی
27/05/2009 زبان درازي كردن [fa] زبان درازي كردن تلفظ رأی
27/05/2009 جوابگو بودن [fa] جوابگو بودن تلفظ رأی
27/05/2009 تاوان [fa] تاوان تلفظ رأی
27/05/2009 رقيب [fa] رقيب تلفظ رأی
27/05/2009 نياكان [fa] نياكان تلفظ رأی
27/05/2009 قابل جواب [fa] قابل جواب تلفظ رأی
27/05/2009 از مد افتاده [fa] از مد افتاده تلفظ رأی
27/05/2009 پيش از تولد [fa] پيش از تولد تلفظ رأی
27/05/2009 نظم و نثر [fa] نظم و نثر تلفظ رأی
27/05/2009 پر شور وحال [fa] پر شور وحال تلفظ رأی
27/05/2009 انسان نما [fa] انسان نما تلفظ رأی
27/05/2009 مردم شناس [fa] مردم شناس تلفظ رأی
27/05/2009 انسان شناس [fa] انسان شناس تلفظ رأی
27/05/2009 آدم نما [fa] آدم نما تلفظ رأی
27/05/2009 سياه زخم [fa] سياه زخم تلفظ رأی
27/05/2009 جُنگ [fa] جُنگ تلفظ -1 رأی
27/05/2009 گلچين ادبي [fa] گلچين ادبي تلفظ رأی
27/05/2009 عهد دقيانوس [fa] عهد دقيانوس تلفظ رأی
27/05/2009 سرود مذهبي [fa] سرود مذهبي تلفظ رأی
27/05/2009 سالن انتظار [fa] سالن انتظار تلفظ رأی
27/05/2009 شاخك [fa] شاخك تلفظ رأی
27/05/2009 پيشين [fa] پيشين تلفظ رأی
27/05/2009 مقدّم [fa] مقدّم تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2009 مخالفت كسي را بر انگيختن [fa] مخالفت كسي را بر انگيختن تلفظ رأی
27/05/2009 مخالفت آميز [fa] مخالفت آميز تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

وب: http://micheleroohani.com

bolbol تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 34 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 2.478


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.995