کلمات تلفظ شده توسط blimey در فورو

کاربر: blimey مشترک تلفظ های blimey شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/04/2012 śledź [pl] śledź تلفظ رأی
29/04/2012 Strzeleczki [pl] Strzeleczki تلفظ رأی
29/04/2012 brulion [pl] brulion تلفظ رأی
29/04/2012 Radymno [pl] Radymno تلفظ رأی
29/04/2012 zintegrowany [pl] zintegrowany تلفظ رأی
29/04/2012 modliszka [pl] modliszka تلفظ رأی
29/04/2012 mutacja [pl] mutacja تلفظ رأی
29/04/2012 wyprysk [pl] wyprysk تلفظ رأی
29/04/2012 pekao [pln] pekao تلفظ رأی
29/04/2012 Staszek [pl] Staszek تلفظ رأی
29/04/2012 Stanisław [pl] Stanisław تلفظ رأی
29/04/2012 chrząszcz [pl] chrząszcz تلفظ 0 رأی
10/01/2012 lapeta [pl] lapeta تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

blimey تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 13

واژگان افزوده شده: 4

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 1.946


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 9.583

مکان بر اساس تلفظ ها: 9.644