کلماتی که blimey در فوروو تلفظ کرده

کاربر: blimey مشترک تلفظ‌های blimey شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
29/04/2012 śledź [pl] śledź تلفظ 0 رأی
29/04/2012 Strzeleczki [pl] Strzeleczki تلفظ 0 رأی
29/04/2012 brulion [pl] brulion تلفظ 0 رأی
29/04/2012 Radymno [pl] Radymno تلفظ 0 رأی
29/04/2012 zintegrowany [pl] zintegrowany تلفظ 0 رأی
29/04/2012 modliszka [pl] modliszka تلفظ 0 رأی
29/04/2012 mutacja [pl] mutacja تلفظ 0 رأی
29/04/2012 wyprysk [pl] wyprysk تلفظ 0 رأی
29/04/2012 pekao [pln] pekao تلفظ 0 رأی
29/04/2012 Staszek [pl] Staszek تلفظ 0 رأی
29/04/2012 Stanisław [pl] Stanisław تلفظ 0 رأی
29/04/2012 chrząszcz [pl] chrząszcz تلفظ 0 رأی
10/01/2012 lapeta [pl] lapeta تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: لهستان

blimey تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 13

واژگان افزوده شده: 4

رأی‌ها: 1 رأی

نمایش‌ها: 4.588


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10.967

مکان بر اساس تلفظ ها: 11.712