کلمات تلفظ شده توسط billyjean در فورو صفحه 9.

کاربر: billyjean ويراستار فوروو مشترک تلفظ های billyjean شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
26/05/2010 specifikujícím [cs] specifikujícím تلفظ رأی
26/05/2010 specifikujícího [cs] specifikujícího تلفظ رأی
26/05/2010 specifikující [cs] specifikující تلفظ رأی
26/05/2010 specifikují [cs] specifikují تلفظ رأی
26/05/2010 specifiku [cs] specifiku تلفظ رأی
26/05/2010 specifikovat [cs] specifikovat تلفظ رأی
26/05/2010 specifikuje [cs] specifikuje تلفظ رأی
26/05/2010 spekter [cs] spekter تلفظ رأی
26/05/2010 specifikou [cs] specifikou تلفظ رأی
26/05/2010 specifikem [cs] specifikem تلفظ رأی
26/05/2010 specifikačními [cs] specifikačními تلفظ رأی
26/05/2010 specifikačního [cs] specifikačního تلفظ رأی
26/05/2010 specifikačních [cs] specifikačních تلفظ رأی
26/05/2010 specifikační [cs] specifikační تلفظ رأی
26/05/2010 specifikacím [cs] specifikacím تلفظ رأی
26/05/2010 specifikacích [cs] specifikacích تلفظ رأی
26/05/2010 specifikaci [cs] specifikaci تلفظ رأی
26/05/2010 specifikách [cs] specifikách تلفظ رأی
26/05/2010 specifikacemi [cs] specifikacemi تلفظ رأی
26/05/2010 specifikace [cs] specifikace تلفظ رأی
26/05/2010 specifika [cs] specifika تلفظ رأی
26/05/2010 specifik [cs] specifik تلفظ رأی
25/05/2010 zobcová flétna [cs] zobcová flétna تلفظ رأی
25/05/2010 ukulele [cs] ukulele تلفظ -1 رأی
25/05/2010 tympány [cs] tympány تلفظ رأی
25/05/2010 tuba [cs] tuba تلفظ رأی
25/05/2010 trombón [cs] trombón تلفظ رأی
25/05/2010 saxofon [cs] saxofon تلفظ رأی
25/05/2010 příčná flétna [cs] příčná flétna تلفظ رأی
25/05/2010 mandolína [cs] mandolína تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: جمهوری چک

billyjean تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.182 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 162

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 39.895


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 802

مکان بر اساس تلفظ ها: 231