کلماتی که billyjean در فوروو تلفظ کرده صفحه 9.

کاربر: billyjean ويراستار فوروو مشترک تلفظ‌های billyjean شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/05/2010 specifikujícím [cs] specifikujícím تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikujícího [cs] specifikujícího تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikující [cs] specifikující تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikují [cs] specifikují تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifiku [cs] specifiku تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikovat [cs] specifikovat تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikuje [cs] specifikuje تلفظ 0 رأی
26/05/2010 spekter [cs] spekter تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikou [cs] specifikou تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikem [cs] specifikem تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikačními [cs] specifikačními تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikačního [cs] specifikačního تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikačních [cs] specifikačních تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikační [cs] specifikační تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikacím [cs] specifikacím تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikacích [cs] specifikacích تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikaci [cs] specifikaci تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikách [cs] specifikách تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikacemi [cs] specifikacemi تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifikace [cs] specifikace تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifika [cs] specifika تلفظ 0 رأی
26/05/2010 specifik [cs] specifik تلفظ 0 رأی
25/05/2010 zobcová flétna [cs] zobcová flétna تلفظ 0 رأی
25/05/2010 ukulele [cs] ukulele تلفظ -1 رأی
25/05/2010 tympány [cs] tympány تلفظ 0 رأی
25/05/2010 tuba [cs] tuba تلفظ 0 رأی
25/05/2010 trombón [cs] trombón تلفظ 0 رأی
25/05/2010 saxofon [cs] saxofon تلفظ 0 رأی
25/05/2010 příčná flétna [cs] příčná flétna تلفظ 0 رأی
25/05/2010 mandolína [cs] mandolína تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: جمهوری چک

billyjean تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 1.182 (13 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 164

رأی‌ها: 14 رأی

نمایش‌ها: 48.941


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 918

مکان بر اساس تلفظ ها: 269