کلمات تلفظ شده توسط belgabirdo در فورو

کاربر: belgabirdo مشترک تلفظ های belgabirdo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
01/09/2013 erikejo [eo] erikejo تلفظ رأی
01/09/2013 eriko [eo] eriko تلفظ رأی
01/09/2013 eksterlanda [eo] eksterlanda تلفظ رأی
01/09/2013 eksterordinara [eo] eksterordinara تلفظ رأی
01/09/2013 ĵaluza [eo] ĵaluza تلفظ رأی
29/08/2013 memstudi [eo] memstudi تلفظ رأی
29/08/2013 antisepsilo [eo] antisepsilo تلفظ رأی
29/08/2013 enigi [eo] enigi تلفظ رأی
29/08/2013 dusenca [eo] dusenca تلفظ رأی
29/08/2013 kolektiva [eo] kolektiva تلفظ رأی
29/08/2013 kolektivo [eo] kolektivo تلفظ رأی
29/08/2013 komplico [eo] komplico تلفظ رأی
29/08/2013 aerlinio [eo] aerlinio تلفظ رأی
29/08/2013 litkuseno [eo] litkuseno تلفظ رأی
29/08/2013 nekonataj [eo] nekonataj تلفظ رأی
29/08/2013 krucforme [eo] krucforme تلفظ رأی
29/08/2013 komforte [eo] komforte تلفظ رأی
29/08/2013 krome [eo] krome تلفظ رأی
29/08/2013 malavantaĝo [eo] malavantaĝo تلفظ رأی
29/08/2013 dusignifa [eo] dusignifa تلفظ رأی
29/08/2013 kolektanto [eo] kolektanto تلفظ رأی
29/08/2013 kolekto [eo] kolekto تلفظ رأی
29/08/2013 komploto [eo] komploto تلفظ رأی
29/08/2013 komponi [eo] komponi تلفظ رأی
29/08/2013 komponisto [eo] komponisto تلفظ رأی
29/08/2013 lernejestro [eo] lernejestro تلفظ رأی
29/08/2013 lernigi [eo] lernigi تلفظ رأی
29/08/2013 lernita [eo] lernita تلفظ رأی
29/08/2013 gvidado [eo] gvidado تلفظ رأی
29/08/2013 konfirmi [eo] konfirmi تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: اسپانیا

belgabirdo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 357 (184 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 64

رأی ها: 195 رأی

نمایش ها: 16.566


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.482

مکان بر اساس تلفظ ها: 689