کلماتی که baylorng در فوروو تلفظ کرده

کاربر: baylorng مشترک تلفظ‌های baylorng شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
20/05/2010 屌你 [yue] 屌你 تلفظ -1 رأی
20/05/2010 屌càt你 [yue] 屌càt你 تلفظ 0 رأی
19/05/2010 月光 [yue] 月光 تلفظ -1 رأی
19/05/2010 唂精上腦 [yue] 唂精上腦 تلفظ 0 رأی
19/05/2010 青BB [yue] 青BB تلفظ 0 رأی
19/05/2010 天使 [yue] 天使 تلفظ 0 رأی
19/05/2010 天才 [yue] 天才 تلفظ 0 رأی
19/05/2010 香港語言學學會粵語拼音方案 [yue] 香港語言學學會粵語拼音方案 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 二奶 [yue] 二奶 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/05/2010 邋遢 [yue] 邋遢 تلفظ 0 رأی
19/05/2010 污糟 [yue] 污糟 تلفظ 0 رأی
19/05/2010 埋单 [yue] 埋单 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 屌那媽化閪 [yue] 屌那媽化閪 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 點càt知 [yue] 點càt知 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 你諗你 [yue] 你諗你 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 好lãn搞笑 [yue] 好lãn搞笑 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 是㞗但 [yue] 是㞗但 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 càt頭 [yue] càt頭 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 屌那媽 [yue] 屌那媽 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 大㞗鑊 [yue] 大㞗鑊 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 把lãn [yue] 把lãn تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/05/2010 屌lãn你 [yue] 屌lãn你 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 懵lãn [yue] 懵lãn تلفظ 0 رأی
16/05/2010 理lãn你 [yue] 理lãn你 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 做乜lãn嘢 [yue] 做乜lãn嘢 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 冬瓜豆腐 [yue] 冬瓜豆腐 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 咸鱼白菜 [yue] 咸鱼白菜 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 整色整水 [yue] 整色整水 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 似模似样 [yue] 似模似样 تلفظ 0 رأی
16/05/2010 共同犯罪 [yue] 共同犯罪 تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I would like share my perceptions on language with global linguistic lovers...

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: هنگ کنگ

baylorng تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 43 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 32

رأی‌ها: 5 رأی

نمایش‌ها: 12.866


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 2.943

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.145