کلمات تلفظ شده توسط bananaman در فورو

کاربر: bananaman ويراستار فوروو مشترک تلفظ های bananaman شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
04/08/2013 asparagus [en] asparagus تلفظ 0 رأی
04/08/2013 Samantha [en] Samantha تلفظ 0 رأی
04/08/2013 Scarlett [en] Scarlett تلفظ 0 رأی
04/08/2013 abbreviation [en] abbreviation تلفظ 0 رأی
04/08/2013 instead of [en] instead of تلفظ 0 رأی
04/08/2013 John Lewis [en] John Lewis تلفظ 0 رأی
04/08/2013 Coca-Cola [en] Coca-Cola تلفظ 0 رأی
04/08/2013 skiving [en] skiving تلفظ 0 رأی
11/11/2012 citrin [en] citrin تلفظ 0 رأی
10/11/2012 Clapham South [en] Clapham South تلفظ -1 رأی
10/11/2012 zoophobia [en] zoophobia تلفظ 0 رأی
10/11/2012 Ferguson [en] Ferguson تلفظ 0 رأی
10/11/2012 National Media Museum [en] National Media Museum تلفظ 0 رأی
10/11/2012 Museum of Science and Industry [en] Museum of Science and Industry تلفظ 0 رأی
10/11/2012 orthonormality [en] orthonormality تلفظ -1 رأی
10/11/2012 Science Museum [en] Science Museum تلفظ 0 رأی
10/11/2012 unheeded [en] unheeded تلفظ 0 رأی
10/11/2012 Warwick Avenue [en] Warwick Avenue تلفظ 0 رأی
10/11/2012 exclamation [en] exclamation تلفظ 1 رأی
10/11/2012 clamant [en] clamant تلفظ 0 رأی
10/11/2012 acclamation [en] acclamation تلفظ 1 رأی
10/11/2012 acclaim [en] acclaim تلفظ 1 رأی
10/11/2012 citrinin [en] citrinin تلفظ 0 رأی
10/11/2012 citrine [en] citrine تلفظ 0 رأی
18/06/2012 important [en] important تلفظ 0 رأی
11/06/2012 1990s [en] 1990s تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Dame Elizabeth Maconchy [en] Dame Elizabeth Maconchy تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Ellen [en] Ellen تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Erika [en] Erika تلفظ 0 رأی
09/06/2012 Daisy [en] Daisy تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

وب: http://rhinospike.com/profiles/profile/bananaman/

bananaman تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.604 (82 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 25

رأی ها: 282 رأی

نمایش ها: 55.448


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.847

مکان بر اساس تلفظ ها: 172