کلمات تلفظ شده توسط balochimazar در فورو

کاربر: balochimazar مشترک تلفظ های balochimazar شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/08/2010 عاشقى [bal] عاشقى تلفظ رأی
24/08/2010 همره [bal] همره تلفظ رأی
24/08/2010 دوست [bal] دوست تلفظ رأی
24/08/2010 کچک [bal] کچک تلفظ رأی
24/08/2010 مزن [bal] مزن تلفظ رأی
24/08/2010 کسان [bal] کسان تلفظ رأی
24/08/2010 كاغذ [bal] كاغذ تلفظ رأی
24/08/2010 جنگ [bal] جنگ تلفظ رأی
24/08/2010 برز ئه [bal] برز ئه تلفظ رأی
24/08/2010 جهل ئه [bal] جهل ئه تلفظ رأی
24/08/2010 لعب [bal] لعب تلفظ رأی
24/08/2010 سياه [bal] سياه تلفظ رأی
24/08/2010 سپيت [bal] سپيت تلفظ رأی
24/08/2010 مات [bal] مات تلفظ رأی
24/08/2010 پت [bal] پت تلفظ رأی
24/08/2010 گوهر [bal] گوهر تلفظ رأی
24/08/2010 برات [bal] برات تلفظ رأی
02/08/2010 كاگد [bal] كاگد تلفظ رأی
02/08/2010 بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت [bal] بلوچى ميئں وتئى شهديں زبان إنت تلفظ رأی
02/08/2010 مكران [bal] مكران تلفظ رأی
02/08/2010 كوئٹہ [bal] كوئٹہ تلفظ رأی
02/08/2010 بلوچستان [bal] بلوچستان تلفظ رأی
31/07/2010 آنديک [bal] آنديک تلفظ رأی
31/07/2010 كشور [bal] كشور تلفظ رأی
31/07/2010 كشور [fa] كشور تلفظ رأی
31/07/2010 بچک [bal] بچک تلفظ رأی
31/07/2010 چک [bal] چک تلفظ رأی
31/07/2010 جنک [bal] جنک تلفظ رأی
31/07/2010 مردين [bal] مردين تلفظ رأی
31/07/2010 ژنين [bal] ژنين تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: عمان

balochimazar تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 33

واژگان افزوده شده: 32

نمایش ها: 7.035


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 2.404

مکان بر اساس تلفظ ها: 5.046