کلمات تلفظ شده توسط avafada در فورو

کاربر: avafada مشترک تلفظ های avafada شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
19/02/2014 متكبر [fa] متكبر تلفظ رأی
19/02/2014 تكبر [fa] تكبر تلفظ رأی
02/11/2012 داركوب كوچك [fa] داركوب كوچك تلفظ رأی
02/11/2012 ارثیه [fa] ارثیه تلفظ رأی
02/11/2012 مواد غذایی [fa] مواد غذایی تلفظ رأی
02/11/2012 زودرنج [fa] زودرنج تلفظ رأی
02/11/2012 اولیه [fa] اولیه تلفظ رأی
25/03/2012 هاگ [fa] هاگ تلفظ رأی
19/03/2012 چه بسا [fa] چه بسا تلفظ -1 رأی
19/03/2012 مهريه [fa] مهريه تلفظ رأی
19/03/2012 فروگذار [fa] فروگذار تلفظ رأی
19/03/2012 کارتریج [fa] کارتریج تلفظ رأی
19/03/2012 منازل [fa] منازل تلفظ رأی
19/03/2012 بلعيده [fa] بلعيده تلفظ رأی
19/03/2012 عينی [fa] عينی تلفظ رأی
19/03/2012 مصاديق [fa] مصاديق تلفظ رأی
19/03/2012 درخور توجه [fa] درخور توجه تلفظ رأی
19/03/2012 پرینتر [fa] پرینتر تلفظ -1 رأی
19/03/2012 فرا گرفته [fa] فرا گرفته تلفظ رأی
19/03/2012 مصون [fa] مصون تلفظ رأی
19/03/2012 مرز و بوم [fa] مرز و بوم تلفظ رأی
19/03/2012 به شهادت رساندن [fa] به شهادت رساندن تلفظ رأی
19/03/2012 در اين راستا [fa] در اين راستا تلفظ رأی
19/03/2012 چنانکه [fa] چنانکه تلفظ رأی
19/03/2012 اخترشناس [fa] اخترشناس تلفظ رأی
19/03/2012 شکرانه [fa] شکرانه تلفظ رأی
19/03/2012 قتل عام [fa] قتل عام تلفظ رأی
19/03/2012 پيش دستانه [fa] پيش دستانه تلفظ رأی
19/03/2012 مگابایت [fa] مگابایت تلفظ رأی
19/03/2012 علی رغم [fa] علی رغم تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

avafada تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 35

واژگان افزوده شده: 2

نمایش ها: 2.070


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 17.529

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.887