کلمات تلفظ شده توسط aurasolis در فورو

کاربر: aurasolis مشترک تلفظ های aurasolis شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
29/05/2010 Veracruz [es] Veracruz تلفظ رأی
29/05/2010 jarocho [es] jarocho تلفظ رأی
29/05/2010 contraseña [es] contraseña تلفظ رأی
29/05/2010 graduación [es] graduación تلفظ رأی
29/05/2010 salida [es] salida تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 almohada [es] almohada تلفظ رأی
29/05/2010 septiembre [es] septiembre تلفظ -2 رأی
29/05/2010 desplegaron [es] desplegaron تلفظ رأی
29/05/2010 perturbador [es] perturbador تلفظ رأی
29/05/2010 dilataban [es] dilataban تلفظ رأی
29/05/2010 valiosos [es] valiosos تلفظ رأی
29/05/2010 cálidos [es] cálidos تلفظ رأی
29/05/2010 ¿Cuánto cuesta? [es] ¿Cuánto cuesta? تلفظ -1 رأی
29/05/2010 saludar [es] saludar تلفظ رأی
29/05/2010 lenguaje [es] lenguaje تلفظ رأی
29/05/2010 licenciatura [es] licenciatura تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 ingeniería [es] ingeniería تلفظ رأی
29/05/2010 Ingeniero [es] Ingeniero تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 novio [es] novio تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 inventar [es] inventar تلفظ رأی
29/05/2010 tarea [es] tarea تلفظ رأی
29/05/2010 hambre [es] hambre تلفظ رأی
29/05/2010 hueso [es] hueso تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 usuario [es] usuario تلفظ رأی
29/05/2010 película [es] película تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 cuerpo humano [es] cuerpo humano تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 ayúdame [es] ayúdame تلفظ 1 رأی
29/05/2010 palabra [es] palabra تلفظ رأی
29/05/2010 perdido [es] perdido تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
29/05/2010 arroyo [es] arroyo تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

every word i pronounce in spanish i always try to do it with my clearest voice!! :)

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: مکزیک

aurasolis تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 122 (12 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1

رأی ها: 17 رأی

نمایش ها: 8.610


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 25.280

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.751