کلمات تلفظ شده توسط asdghdjskfj در فورو

کاربر: asdghdjskfj مشترک تلفظ های asdghdjskfj شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
23/03/2014 brane [en] brane تلفظ رأی
23/03/2014 court ruling [en] court ruling تلفظ رأی
16/03/2014 birthed [en] birthed تلفظ رأی
16/03/2014 quietened [en] quietened تلفظ رأی
16/03/2014 dawn chorus [en] dawn chorus تلفظ رأی
16/03/2014 boozing [en] boozing تلفظ رأی
16/03/2014 volcanogenic [en] volcanogenic تلفظ رأی
16/03/2014 snacking [en] snacking تلفظ رأی
21/04/2013 end-user [en] end-user تلفظ رأی
18/04/2013 whimperley [en] whimperley تلفظ رأی
15/04/2013 Beatriz Azevedo [pt] Beatriz Azevedo تلفظ رأی
15/04/2013 Beatriz [pt] Beatriz تلفظ رأی
15/04/2013 spillovers [en] spillovers تلفظ رأی
15/04/2013 to be continued [en] to be continued تلفظ رأی
15/04/2013 all-purpose [en] all-purpose تلفظ رأی
15/04/2013 allocated [en] allocated تلفظ رأی
15/04/2013 catered [en] catered تلفظ رأی
15/04/2013 crusading [en] crusading تلفظ رأی
11/04/2013 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی
11/04/2013 Parlays [en] Parlays تلفظ رأی
11/04/2013 weight watchers [en] weight watchers تلفظ رأی
07/04/2013 Hollywood [en] Hollywood تلفظ رأی
07/04/2013 Nigella Lucy Lawson [en] Nigella Lucy Lawson تلفظ رأی
07/04/2013 befit [en] befit تلفظ رأی
07/04/2013 zane (verb) [en] zane (verb) تلفظ رأی
07/04/2013 bandaid [en] bandaid تلفظ رأی
07/04/2013 Irish Sea [en] Irish Sea تلفظ رأی
07/04/2013 meef [en] meef تلفظ رأی
07/04/2013 biologismo [pt] biologismo تلفظ رأی
07/04/2013 Estados Unidos [pt] Estados Unidos تلفظ 1 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

asdghdjskfj تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 35

واژگان افزوده شده: 3

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 2.282


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 12.771

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.821