کلمات تلفظ شده توسط asdfforvo در فورو صفحه 2.

کاربر: asdfforvo ويراستار فوروو مشترک تلفظ های asdfforvo شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
05/11/2010 مُطَّرِدٌ [ar] مُطَّرِدٌ تلفظ رأی
05/11/2010 طَريدان [ar] طَريدان تلفظ رأی
05/11/2010 طريدُه [ar] طريدُه تلفظ رأی
05/11/2010 بَلدِه [ar] بَلدِه تلفظ رأی
05/11/2010 طريد [ar] طريد تلفظ رأی
05/11/2010 بُزُرج [ar] بُزُرج تلفظ رأی
05/11/2010 بالسِّباق [ar] بالسِّباق تلفظ رأی
05/11/2010 سَبَقْتَني [ar] سَبَقْتَني تلفظ رأی
05/11/2010 صاحِبَه [ar] صاحِبَه تلفظ رأی
05/11/2010 المُسابِقُ [ar] المُسابِقُ تلفظ رأی
05/11/2010 الصِّبْيانِ [ar] الصِّبْيانِ تلفظ رأی
05/11/2010 فَيَطْرُدُونها [ar] فَيَطْرُدُونها تلفظ رأی
05/11/2010 يُغِيرُ [ar] يُغِيرُ تلفظ رأی
05/11/2010 الوَسيقَة [ar] الوَسيقَة تلفظ رأی
05/11/2010 شُقَّتْ [ar] شُقَّتْ تلفظ رأی
05/11/2010 العَرْضِ [ar] العَرْضِ تلفظ رأی
04/11/2010 أَجنبي [ar] أَجنبي تلفظ رأی
04/11/2010 شركاء [ar] شركاء تلفظ رأی
04/11/2010 ورثة [ar] ورثة تلفظ رأی
04/11/2010 الميراث [ar] الميراث تلفظ رأی
04/11/2010 يَتَخَارَجُ [ar] يَتَخَارَجُ تلفظ رأی
04/11/2010 مَقالَةٌ [ar] مَقالَةٌ تلفظ رأی
04/11/2010 الأَهواء [ar] الأَهواء تلفظ رأی
04/11/2010 لخروجهم [ar] لخروجهم تلفظ رأی
04/11/2010 لزمهم [ar] لزمهم تلفظ رأی
04/11/2010 بالبدن [ar] بالبدن تلفظ رأی
04/11/2010 الخَرْجُ [ar] الخَرْجُ تلفظ رأی
04/11/2010 أَخْرَجُوا [ar] أَخْرَجُوا تلفظ رأی
04/11/2010 السَّفْرُ [ar] السَّفْرُ تلفظ رأی
04/11/2010 درهماً [ar] درهماً تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I have a college diploma in Arabic and ...

*Most of my pronunciation called al-Fus'ha (classical) in Arabic.
*Some Numbers are pronounced in Emirate Arabic dialect.

Thank you.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: امارات متحده عربی

asdfforvo تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 33.773 (2.035 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 47.789

رأی ها: 2.071 رأی

نمایش ها: 130.925


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 7

مکان بر اساس تلفظ ها: 6