کلمات تلفظ شده توسط arnaud در فورو صفحه 9.

کاربر: arnaud مشترک تلفظ های arnaud شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/11/2008 aider [fr] aider تلفظ رأی
07/11/2008 Meursault [fr] Meursault تلفظ رأی
07/11/2008 Guy Laroche [fr] Guy Laroche تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 votre [fr] votre تلفظ -3 رأی
07/11/2008 vivienne [fr] vivienne تلفظ رأی
07/11/2008 Waterloo [fr] Waterloo تلفظ 1 رأی
07/11/2008 vin [fr] vin تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Sartre [fr] Sartre تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 montorgueil [fr] montorgueil تلفظ رأی
07/11/2008 l'etoile [fr] l'etoile تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Tulle [fr] Tulle تلفظ رأی
07/11/2008 Français [fr] Français تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Le Parisien [fr] Le Parisien تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 je parle [fr] je parle تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Yoann Gourcuff [fr] Yoann Gourcuff تلفظ رأی
07/11/2008 Catherine Deneuve [fr] Catherine Deneuve تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Christian Louboutin [fr] Christian Louboutin تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 agaçante [fr] agaçante تلفظ رأی
07/11/2008 Michel Serrault [fr] Michel Serrault تلفظ رأی
07/11/2008 Fanny Ardant [fr] Fanny Ardant تلفظ رأی
07/11/2008 Anouk Aimée [fr] Anouk Aimée تلفظ رأی
07/11/2008 Benoît Magimel [fr] Benoît Magimel تلفظ رأی
07/11/2008 Alain Bashung [fr] Alain Bashung تلفظ رأی
07/11/2008 Isabelle Adjani [fr] Isabelle Adjani تلفظ رأی
07/11/2008 Jean Rochefort [fr] Jean Rochefort تلفظ رأی
07/11/2008 Louis de Funès [fr] Louis de Funès تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Jean-Baptiste Maunier [fr] Jean-Baptiste Maunier تلفظ رأی
07/11/2008 Clémence Poésy [fr] Clémence Poésy تلفظ رأی
07/11/2008 Nathalie Baye [fr] Nathalie Baye تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Daniel Auteuil [fr] Daniel Auteuil تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://orbl.eu

arnaud تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 594 (146 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 168

رأی ها: 167 رأی

نمایش ها: 83.353


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 776

مکان بر اساس تلفظ ها: 421