کلمات تلفظ شده توسط arnaud در فورو صفحه 5.

کاربر: arnaud مشترک تلفظ های arnaud شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
09/11/2008 nivôse [fr] nivôse تلفظ رأی
09/11/2008 frimaire [fr] frimaire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 vendémiaire [fr] vendémiaire تلفظ رأی
09/11/2008 Congrès [fr] Congrès تلفظ رأی
09/11/2008 Sénat [fr] Sénat تلفظ رأی
09/11/2008 constitution [fr] constitution تلفظ رأی
09/11/2008 carte d'électeur [fr] carte d'électeur تلفظ رأی
09/11/2008 conseil régional [fr] conseil régional تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 gouvernement [fr] gouvernement تلفظ رأی
09/11/2008 majorité [fr] majorité تلفظ رأی
09/11/2008 République [fr] République تلفظ رأی
09/11/2008 scrutateur [fr] scrutateur تلفظ رأی
09/11/2008 électeur [fr] électeur تلفظ رأی
09/11/2008 a voté [fr] a voté تلفظ رأی
09/11/2008 militant [fr] militant تلفظ رأی
09/11/2008 suffrage universel [fr] suffrage universel تلفظ رأی
09/11/2008 politique [fr] politique تلفظ رأی
09/11/2008 élection présidentielle [fr] élection présidentielle تلفظ رأی
09/11/2008 élections cantonales [fr] élections cantonales تلفظ رأی
09/11/2008 canton [fr] canton تلفظ رأی
09/11/2008 conseil général [fr] conseil général تلفظ رأی
09/11/2008 secrétaire d'état [fr] secrétaire d'état تلفظ رأی
09/11/2008 ministre [fr] ministre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 assemblée [fr] assemblée تلفظ رأی
09/11/2008 scrutin [fr] scrutin تلفظ رأی
09/11/2008 ballottage [fr] ballottage تلفظ رأی
09/11/2008 Urne [fr] Urne تلفظ رأی
09/11/2008 président [fr] président تلفظ رأی
09/11/2008 candidat [fr] candidat تلفظ رأی
09/11/2008 sénateur [fr] sénateur تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://orbl.eu

arnaud تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 594 (146 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 168

رأی ها: 167 رأی

نمایش ها: 83.202


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 774

مکان بر اساس تلفظ ها: 421