کلمات تلفظ شده توسط arnaud در فورو صفحه 4.

کاربر: arnaud مشترک تلفظ های arnaud شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/11/2008 Salvetat [fr] Salvetat تلفظ رأی
10/11/2008 Badoit [fr] Badoit تلفظ رأی
10/11/2008 Evian [fr] Evian تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/11/2008 Volvic [fr] Volvic تلفظ رأی
10/11/2008 Vittel [fr] Vittel تلفظ رأی
10/11/2008 Perrier [fr] Perrier تلفظ رأی
09/11/2008 Édith Piaf [fr] Édith Piaf تلفظ 0 رأی
09/11/2008 Philippe Le Chancelier [fr] Philippe Le Chancelier تلفظ رأی
09/11/2008 couturer [fr] couturer تلفظ رأی
09/11/2008 Cul de Paris [fr] Cul de Paris تلفظ رأی
09/11/2008 Assemblée Nationale [fr] Assemblée Nationale تلفظ رأی
09/11/2008 parti politique [fr] parti politique تلفظ رأی
09/11/2008 conseiller général [fr] conseiller général تلفظ رأی
09/11/2008 dacquoise [fr] dacquoise تلفظ رأی
09/11/2008 Les Halles [fr] Les Halles تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 droit de vote [fr] droit de vote تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 proportionnelle [fr] proportionnelle تلفظ رأی
09/11/2008 dépouillement [fr] dépouillement تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 décembre [fr] décembre تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 juillet [fr] juillet تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
09/11/2008 février [fr] février تلفظ -1 رأی
09/11/2008 fructidor [fr] fructidor تلفظ رأی
09/11/2008 thermidor [fr] thermidor تلفظ رأی
09/11/2008 messidor [fr] messidor تلفظ رأی
09/11/2008 prairial [fr] prairial تلفظ رأی
09/11/2008 floréal [fr] floréal تلفظ رأی
09/11/2008 ventôse [fr] ventôse تلفظ رأی
09/11/2008 germinal [fr] germinal تلفظ رأی
09/11/2008 brumaire [fr] brumaire تلفظ رأی
09/11/2008 pluviôse [fr] pluviôse تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://orbl.eu

arnaud تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 594 (146 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 168

رأی ها: 167 رأی

نمایش ها: 82.970


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 775

مکان بر اساس تلفظ ها: 422