کلمات تلفظ شده توسط arnaud در فورو صفحه 3.

کاربر: arnaud مشترک تلفظ های arnaud شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
27/11/2008 cuir [fr] cuir تلفظ رأی
27/11/2008 Bourget [fr] Bourget تلفظ رأی
27/11/2008 merisier [fr] merisier تلفظ رأی
27/11/2008 framboise [fr] framboise تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 fougueux [fr] fougueux تلفظ رأی
27/11/2008 abyme [fr] abyme تلفظ رأی
27/11/2008 Rachelle [fr] Rachelle تلفظ رأی
27/11/2008 tartare [fr] tartare تلفظ رأی
27/11/2008 collier [fr] collier تلفظ رأی
27/11/2008 quel [fr] quel تلفظ 0 رأی
27/11/2008 réciproque [fr] réciproque تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 Anaïs [fr] Anaïs تلفظ رأی
27/11/2008 berceuse [fr] berceuse تلفظ رأی
27/11/2008 L'Occitane [fr] L'Occitane تلفظ 6 رأی بهترین تلفظ
27/11/2008 pendule [fr] pendule تلفظ رأی
27/11/2008 Amélie [fr] Amélie تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
18/11/2008 Maubert-Mutualité [fr] Maubert-Mutualité تلفظ رأی
18/11/2008 marché [fr] marché تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
18/11/2008 Œnone [fr] Œnone تلفظ رأی
18/11/2008 rencontrer [fr] rencontrer تلفظ رأی
18/11/2008 croire [fr] croire تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
18/11/2008 gingembre [fr] gingembre تلفظ رأی
16/11/2008 Baccalauréat [fr] Baccalauréat تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
16/11/2008 Le Creuset [fr] Le Creuset تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
16/11/2008 yquem [fr] yquem تلفظ رأی
16/11/2008 Chantal Goya [fr] Chantal Goya تلفظ رأی
13/11/2008 sochaux [fr] sochaux تلفظ رأی
10/11/2008 Plombières [fr] Plombières تلفظ رأی
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] Saint-Yorre تلفظ رأی
10/11/2008 Contrex [fr] Contrex تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://orbl.eu

arnaud تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 594 (146 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 168

رأی ها: 167 رأی

نمایش ها: 83.595


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 776

مکان بر اساس تلفظ ها: 422