کلمات تلفظ شده توسط arnaud در فورو صفحه 10.

کاربر: arnaud مشترک تلفظ های arnaud شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/11/2008 Carole Bouquet [fr] Carole Bouquet تلفظ رأی
07/11/2008 Emmanuelle Béart [fr] Emmanuelle Béart تلفظ رأی
07/11/2008 Sylvie Testud [fr] Sylvie Testud تلفظ رأی
07/11/2008 Vanessa Paradis [fr] Vanessa Paradis تلفظ رأی
07/11/2008 Jean-Pierre Léaud [fr] Jean-Pierre Léaud تلفظ رأی
07/11/2008 Fernandel [fr] Fernandel تلفظ رأی
07/11/2008 Jean Reno [fr] Jean Reno تلفظ رأی
07/11/2008 Patricia Kaas [fr] Patricia Kaas تلفظ 0 رأی
07/11/2008 Dalida [fr] Dalida تلفظ رأی
07/11/2008 Olivier Martinez [fr] Olivier Martinez تلفظ رأی
07/11/2008 Marc Lavoine [fr] Marc Lavoine تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Michel Piccoli [fr] Michel Piccoli تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Jean Gabin [fr] Jean Gabin تلفظ رأی
07/11/2008 Jean Marais [fr] Jean Marais تلفظ رأی
07/11/2008 Jean-Pierre Cassel [fr] Jean-Pierre Cassel تلفظ رأی
07/11/2008 Annie Girardot [fr] Annie Girardot تلفظ رأی
07/11/2008 Mathieu Kassovitz [fr] Mathieu Kassovitz تلفظ رأی
07/11/2008 Ludivine Sagnier [fr] Ludivine Sagnier تلفظ رأی
07/11/2008 Philippe Noiret [fr] Philippe Noiret تلفظ رأی
07/11/2008 Juliette Gréco [fr] Juliette Gréco تلفظ رأی
07/11/2008 Boby Lapointe [fr] Boby Lapointe تلفظ رأی
07/11/2008 Gérard Depardieu [fr] Gérard Depardieu تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/11/2008 Jeanne Moreau [fr] Jeanne Moreau تلفظ رأی
07/11/2008 Christian Clavier [fr] Christian Clavier تلفظ رأی
07/11/2008 Charlotte Gainsbourg [fr] Charlotte Gainsbourg تلفظ رأی
07/11/2008 Marie Laforêt [fr] Marie Laforêt تلفظ رأی
07/11/2008 Julie Delpy [fr] Julie Delpy تلفظ رأی
07/11/2008 Yves Montand [fr] Yves Montand تلفظ رأی
07/11/2008 Maurice Chevalier [fr] Maurice Chevalier تلفظ رأی
07/11/2008 Sylvie Vartan [fr] Sylvie Vartan تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

وب: http://orbl.eu

arnaud تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 594 (146 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 168

رأی ها: 167 رأی

نمایش ها: 83.778


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 778

مکان بر اساس تلفظ ها: 422