کلماتی که arnaud در فوروو تلفظ کرده

کاربر: arnaud مشترک تلفظ‌های arnaud شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/07/2009 Porte Maillot [fr] Porte Maillot تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2009 traduire [fr] traduire تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2009 Poincaré [fr] Poincaré تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/07/2009 biologisme [fr] biologisme تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2009 andouille [fr] andouille تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
10/07/2009 cadavre exquis [fr] cadavre exquis تلفظ 0 رأی
10/07/2009 exaltation [fr] exaltation تلفظ 0 رأی
10/07/2009 Huguenot [fr] Huguenot تلفظ 1 رأی
10/07/2009 frangipane [fr] frangipane تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/07/2009 Gilles Brassard [fr] Gilles Brassard تلفظ 0 رأی
10/07/2009 Jurançon [fr] Jurançon تلفظ 0 رأی
10/07/2009 heureux hasard [fr] heureux hasard تلفظ 0 رأی
10/07/2009 Le déjeuner sur l'herbe [fr] Le déjeuner sur l'herbe تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/07/2009 pleurnichard [fr] pleurnichard تلفظ 0 رأی
10/07/2009 menace [fr] menace تلفظ 1 رأی
10/07/2009 Claude Crépeau [fr] Claude Crépeau تلفظ 0 رأی
10/07/2009 Cathédrale Notre-Dame de Chartres [fr] Cathédrale Notre-Dame de Chartres تلفظ 0 رأی
24/02/2009 Asnières [fr] Asnières تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 Chantons tous son avènement [fr] Chantons tous son avènement تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 guère [fr] guère تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 Sylvaner [fr] Sylvaner تلفظ 0 رأی
07/12/2008 sourcils [fr] sourcils تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 je me présente [fr] je me présente تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 persan [fr] persan تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 regardent [fr] regardent تلفظ 0 رأی
07/12/2008 Sancerre [fr] Sancerre تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 esprit d'escalier [fr] esprit d'escalier تلفظ 0 رأی
07/12/2008 Parapluies de Cherbourg [fr] Parapluies de Cherbourg تلفظ 0 رأی
07/12/2008 cadeau [fr] cadeau تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/12/2008 Qu'est-ce que [fr] Qu'est-ce que تلفظ 9 رأی بهترین تلفظ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: فرانسه

arnaud تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 592 (176 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 168

رأی‌ها: 205 رأی

نمایش‌ها: 118.754


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 976

مکان بر اساس تلفظ ها: 532