کلمات تلفظ شده توسط ariuccia در فورو

کاربر: ariuccia ويراستار فوروو مشترک تلفظ های ariuccia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
02/08/2010 visa [ro] visa تلفظ رأی
02/08/2010 elefant [ro] elefant تلفظ 1 رأی
02/08/2010 mamut [ro] mamut تلفظ رأی
02/08/2010 ocoli [ro] ocoli تلفظ رأی
02/08/2010 ocolit [ro] ocolit تلفظ رأی
02/08/2010 ocolire [ro] ocolire تلفظ رأی
02/08/2010 defila [ro] defila تلفظ رأی
02/08/2010 defilare [ro] defilare تلفظ رأی
02/08/2010 tanchist [ro] tanchist تلفظ رأی
02/08/2010 stricat [ro] stricat تلفظ رأی
02/08/2010 zidit [ro] zidit تلفظ رأی
02/08/2010 echilateral [ro] echilateral تلفظ رأی
02/08/2010 stuf [ro] stuf تلفظ رأی
02/08/2010 obtuz [ro] obtuz تلفظ رأی
02/08/2010 miraj [ro] miraj تلفظ رأی
02/08/2010 sticlă [ro] sticlă تلفظ رأی
02/08/2010 optic [ro] optic تلفظ رأی
02/08/2010 alegere [ro] alegere تلفظ رأی
02/08/2010 triaj [ro] triaj تلفظ رأی
02/08/2010 secretos [ro] secretos تلفظ رأی
02/08/2010 cale [ro] cale تلفظ رأی
02/08/2010 tăinuit [ro] tăinuit تلفظ رأی
02/08/2010 taină [ro] taină تلفظ رأی
02/08/2010 tăinui [ro] tăinui تلفظ رأی
02/08/2010 cheie [ro] cheie تلفظ رأی
02/08/2010 pitulat [ro] pitulat تلفظ رأی
02/08/2010 pitula [ro] pitula تلفظ رأی
02/08/2010 pitit [ro] pitit تلفظ رأی
02/08/2010 piti [ro] piti تلفظ رأی
02/08/2010 ascuns [ro] ascuns تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایتالیا

ariuccia تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.174 (17 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 104

رأی ها: 18 رأی

نمایش ها: 36.472


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.078

مکان بر اساس تلفظ ها: 234