کلمات تلفظ شده توسط antonlive در فورو

کاربر: antonlive مشترک تلفظ های antonlive شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/06/2011 льносолома [ru] льносолома تلفظ رأی
10/06/2011 льносемя [ru] льносемя تلفظ رأی
10/06/2011 льнопрядение [ru] льнопрядение تلفظ رأی
10/06/2011 навислость [ru] навислость تلفظ رأی
10/06/2011 Красных Зорь (улица) [ru] Красных Зорь (улица) تلفظ رأی
10/06/2011 Ксения Кахнович [ru] Ксения Кахнович تلفظ رأی
10/06/2011 Лидия Мордкович [ru] Лидия Мордкович تلفظ رأی
10/06/2011 вьюнить [ru] вьюнить تلفظ رأی
10/06/2011 отрывается [ru] отрывается تلفظ رأی
10/06/2011 Крестовский (переулок) [ru] Крестовский (переулок) تلفظ رأی
10/06/2011 Красные Ворота (площадь) [ru] Красные Ворота (площадь) تلفظ رأی
10/06/2011 зубатый [ru] зубатый تلفظ رأی
10/06/2011 Красный Казанец (улица) [ru] Красный Казанец (улица) تلفظ رأی
10/06/2011 Лескова (улица) [ru] Лескова (улица) تلفظ رأی
10/06/2011 Лесная (улица) [ru] Лесная (улица) تلفظ رأی
10/06/2011 Кремлёвский (проезд) [ru] Кремлёвский (проезд) تلفظ رأی
10/06/2011 Лермонтовский (проспект) [ru] Лермонтовский (проспект) تلفظ رأی
10/06/2011 зажжённый [ru] зажжённый تلفظ رأی
01/08/2010 фотограф [ru] фотограф تلفظ رأی
01/08/2010 фрукт [ru] фрукт تلفظ 1 رأی
01/08/2010 учитель [ru] учитель تلفظ 0 رأی
01/08/2010 учебник [ru] учебник تلفظ رأی
01/08/2010 улица [ru] улица تلفظ رأی
01/08/2010 банан [ru] банан تلفظ -1 رأی
01/08/2010 почта [ru] почта تلفظ 1 رأی
01/08/2010 подруга [ru] подруга تلفظ 0 رأی
01/08/2010 преподаватель [ru] преподаватель تلفظ 1 رأی
01/08/2010 пакет [ru] пакет تلفظ 1 رأی
01/08/2010 ёж [ru] ёж تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
01/08/2010 химик [ru] химик تلفظ 1 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: روسیه

وب: http://twitter.com/antonkunin

antonlive تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 382 (29 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 12

رأی ها: 44 رأی

نمایش ها: 11.476


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 4.836

مکان بر اساس تلفظ ها: 647