کلمات تلفظ شده توسط annefromessex در فورو

کاربر: annefromessex مشترک تلفظ های annefromessex شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
07/11/2009 soldierly [en] soldierly تلفظ رأی
07/11/2009 outflank [en] outflank تلفظ رأی
07/11/2009 straggler [en] straggler تلفظ رأی
07/11/2009 lung [en] lung تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 paramour [en] paramour تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
07/11/2009 orchidaceous [en] orchidaceous تلفظ رأی
07/11/2009 caraway [en] caraway تلفظ رأی
07/11/2009 watercress [en] watercress تلفظ رأی
07/11/2009 manners [en] manners تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
07/07/2009 Elinor Dashwood [en] Elinor Dashwood تلفظ رأی
07/07/2009 Sense and Sensibility [en] Sense and Sensibility تلفظ رأی
07/07/2009 Edmund Bertram [en] Edmund Bertram تلفظ رأی
07/07/2009 Fanny Price [en] Fanny Price تلفظ رأی
07/07/2009 Mansfield Park [en] Mansfield Park تلفظ رأی
07/07/2009 Fitzwilliam Darcy [en] Fitzwilliam Darcy تلفظ رأی
07/07/2009 Elizabeth Bennet [en] Elizabeth Bennet تلفظ رأی
19/06/2009 marry [en] marry تلفظ رأی
19/06/2009 merry [en] merry تلفظ رأی
19/06/2009 Murray [en] Murray تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
19/06/2009 mary [en] mary تلفظ رأی
18/06/2009 ride [en] ride تلفظ -2 رأی
18/06/2009 riding [en] riding تلفظ 1 رأی
18/06/2009 writing [en] writing تلفظ رأی
02/12/2008 VW [en] VW تلفظ رأی
26/11/2008 Edward Sapir [en] Edward Sapir تلفظ رأی
26/11/2008 affiliated [en] affiliated تلفظ رأی
26/11/2008 ramification [en] ramification تلفظ رأی
26/11/2008 Benjamin Lee Whorf [en] Benjamin Lee Whorf تلفظ رأی
26/11/2008 imbibe [en] imbibe تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
26/11/2008 fragrant [en] fragrant تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ

اطلاعات کاربر

b.1969

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: پادشاهی متحده (بريتانيا)

annefromessex تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 36 (7 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 8

رأی ها: 8 رأی

نمایش ها: 7.689


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.343

مکان بر اساس تلفظ ها: 4.753