کلمات تلفظ شده توسط andreia_brasil در فورو

کاربر: andreia_brasil ويراستار فوروو مشترک تلفظ های andreia_brasil شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/09/2009 cível [pt] cível تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/09/2009 recluso [pt] recluso تلفظ رأی
10/09/2009 espreitar [pt] espreitar تلفظ رأی
10/09/2009 incisivo [pt] incisivo تلفظ رأی
10/09/2009 sobrevir [pt] sobrevir تلفظ رأی
10/09/2009 urgir [pt] urgir تلفظ رأی
10/09/2009 messias [pt] messias تلفظ رأی
10/09/2009 trepidar [pt] trepidar تلفظ رأی
10/09/2009 faceta [pt] faceta تلفظ رأی
10/09/2009 inocular [pt] inocular تلفظ رأی
05/08/2009 computador [pt] computador تلفظ 0 رأی
05/08/2009 janela [pt] janela تلفظ 2 رأی بهترین تلفظ
05/08/2009 baixo [pt] baixo تلفظ رأی
05/08/2009 internacional [pt] internacional تلفظ رأی
05/08/2009 destro [pt] destro تلفظ رأی
05/08/2009 jogo [pt] jogo تلفظ رأی
05/08/2009 melhor [pt] melhor تلفظ رأی
05/08/2009 cadeira [pt] cadeira تلفظ -1 رأی
05/08/2009 coisa [pt] coisa تلفظ 0 رأی
05/08/2009 excelente [pt] excelente تلفظ رأی
05/08/2009 sobrecarga [pt] sobrecarga تلفظ رأی
05/08/2009 acervo [pt] acervo تلفظ رأی
05/08/2009 intuitivo [pt] intuitivo تلفظ رأی
05/08/2009 intrusivo [pt] intrusivo تلفظ رأی
05/08/2009 intrometer [pt] intrometer تلفظ رأی
05/08/2009 introdutor [pt] introdutor تلفظ رأی
05/08/2009 introduzir [pt] introduzir تلفظ رأی
05/08/2009 intravenoso [pt] intravenoso تلفظ رأی
05/08/2009 brilho [pt] brilho تلفظ رأی
05/08/2009 cintilar [pt] cintilar تلفظ رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: برزیل

andreia_brasil تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 1.081 (52 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 655

رأی ها: 62 رأی

نمایش ها: 40.977


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 327

مکان بر اساس تلفظ ها: 261