کلمات تلفظ شده توسط andondraif در فورو

کاربر: andondraif مشترک تلفظ های andondraif شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
24/11/2012 Pematangsiantar [ind] Pematangsiantar تلفظ رأی
24/11/2012 Salatiga [ind] Salatiga تلفظ رأی
24/11/2012 Tomohon [ind] Tomohon تلفظ رأی
24/11/2012 Tidore [ind] Tidore تلفظ رأی
24/11/2012 Ternate [ind] Ternate تلفظ رأی
24/11/2012 jayapura [ind] jayapura تلفظ رأی
01/11/2012 demam [ind] demam تلفظ رأی
01/11/2012 denda [ind] denda تلفظ رأی
01/11/2012 dekat [ind] dekat تلفظ رأی
01/11/2012 cendekiawan [ind] cendekiawan تلفظ رأی
01/11/2012 cekung [ind] cekung تلفظ رأی
01/11/2012 cerita pendek [ind] cerita pendek تلفظ رأی
01/11/2012 cerita [ind] cerita تلفظ رأی
01/11/2012 contoh [ind] contoh تلفظ رأی
01/11/2012 cokelat [ind] cokelat تلفظ رأی
01/11/2012 bersih [ind] bersih تلفظ رأی
01/11/2012 berturut-turut [ind] berturut-turut تلفظ رأی
01/11/2012 berantakan [ind] berantakan تلفظ رأی
01/11/2012 bicara [ind] bicara تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2012 beras [ind] beras تلفظ رأی
01/11/2012 berbelanja [ind] berbelanja تلفظ رأی
01/11/2012 benci [ind] benci تلفظ رأی
01/11/2012 benar [ind] benar تلفظ رأی
01/11/2012 batuk [ind] batuk تلفظ رأی
01/11/2012 niat [ind] niat تلفظ رأی
01/11/2012 kuat [ind] kuat تلفظ رأی
01/11/2012 amal [ind] amal تلفظ رأی
01/11/2012 apotek [ind] apotek تلفظ رأی
01/11/2012 Yahudi [ind] Yahudi تلفظ رأی
01/11/2012 armada [ind] armada تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

I have lived in Jakarta for over 20 years.

Yes, Bahasa Indonesia is my native language.

A very good English learner, yes, to survive in the midst of my boredom.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اندونزی

andondraif تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 197 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی ها: 3 رأی

نمایش ها: 7.253


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 6.494

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.167