کلماتی که andondraif در فوروو تلفظ کرده

کاربر: andondraif مشترک تلفظ‌های andondraif شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
24/11/2012 Pematangsiantar [ind] Pematangsiantar تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Salatiga [ind] Salatiga تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Tomohon [ind] Tomohon تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Tidore [ind] Tidore تلفظ 0 رأی
24/11/2012 Ternate [ind] Ternate تلفظ 0 رأی
24/11/2012 jayapura [ind] jayapura تلفظ 0 رأی
01/11/2012 demam [ind] demam تلفظ 0 رأی
01/11/2012 denda [ind] denda تلفظ 0 رأی
01/11/2012 dekat [ind] dekat تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cendekiawan [ind] cendekiawan تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cekung [ind] cekung تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cerita pendek [ind] cerita pendek تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cerita [ind] cerita تلفظ 0 رأی
01/11/2012 contoh [ind] contoh تلفظ 0 رأی
01/11/2012 cokelat [ind] cokelat تلفظ 0 رأی
01/11/2012 bersih [ind] bersih تلفظ 0 رأی
01/11/2012 berturut-turut [ind] berturut-turut تلفظ 0 رأی
01/11/2012 berantakan [ind] berantakan تلفظ 0 رأی
01/11/2012 bicara [ind] bicara تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
01/11/2012 beras [ind] beras تلفظ 0 رأی
01/11/2012 berbelanja [ind] berbelanja تلفظ 0 رأی
01/11/2012 benci [ind] benci تلفظ 0 رأی
01/11/2012 benar [ind] benar تلفظ 0 رأی
01/11/2012 batuk [ind] batuk تلفظ 0 رأی
01/11/2012 niat [ind] niat تلفظ 0 رأی
01/11/2012 kuat [ind] kuat تلفظ 0 رأی
01/11/2012 amal [ind] amal تلفظ 0 رأی
01/11/2012 apotek [ind] apotek تلفظ 0 رأی
01/11/2012 Yahudi [ind] Yahudi تلفظ 0 رأی
01/11/2012 armada [ind] armada تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

I have lived in Jakarta for over 20 years.

Yes, Bahasa Indonesia is my native language.

A very good English learner, yes, to survive in the midst of my boredom.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اندونزی

andondraif تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 197 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 7

رأی‌ها: 3 رأی

نمایش‌ها: 13.923


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 8.009

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.426