کلمات تلفظ شده توسط anakat در فورو صفحه 6.

کاربر: anakat مشترک تلفظ های anakat شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
28/12/2011 flexibility [en] flexibility تلفظ رأی
28/12/2011 enthusiasm [en] enthusiasm تلفظ 1 رأی
28/12/2011 endurance [en] endurance تلفظ رأی
28/12/2011 discretion [en] discretion تلفظ رأی
28/12/2011 discernment [en] discernment تلفظ رأی
28/12/2011 diligence [en] diligence تلفظ 1 رأی
28/12/2011 determination [en] determination تلفظ رأی
28/12/2011 dependability [en] dependability تلفظ رأی
28/12/2011 decisiveness [en] decisiveness تلفظ رأی
28/12/2011 creativity [en] creativity تلفظ رأی
28/12/2011 contentment [en] contentment تلفظ رأی
28/12/2011 compassion [en] compassion تلفظ 1 رأی
28/12/2011 cautiousness [en] cautiousness تلفظ رأی
28/12/2011 boldness [en] boldness تلفظ رأی
28/12/2011 attractiveness [en] attractiveness تلفظ رأی
28/12/2011 benevolence [en] benevolence تلفظ رأی
28/12/2011 availability [en] availability تلفظ رأی
28/12/2011 attentiveness [en] attentiveness تلفظ رأی
28/12/2011 alertness [en] alertness تلفظ 1 رأی
28/12/2011 route [en] route تلفظ 0 رأی
28/12/2011 jewelry [en] jewelry تلفظ 1 رأی
28/12/2011 Europe [en] Europe تلفظ 4 رأی بهترین تلفظ
28/12/2011 display [en] display تلفظ 1 رأی
28/12/2011 appreciate [en] appreciate تلفظ 2 رأی
28/12/2011 spoiled [en] spoiled تلفظ رأی
28/12/2011 Spoil [en] Spoil تلفظ رأی
28/12/2011 spilled [en] spilled تلفظ رأی
28/12/2011 spill [en] spill تلفظ رأی
28/12/2011 spell [en] spell تلفظ 1 رأی
28/12/2011 learned [en] learned تلفظ 2 رأی

اطلاعات کاربر

I am 33 years old. I was born and raised in California, USA. I have been living in Connecticut, USA for 13 years now. I speak English and some Spanish.

I enjoyed contributing and helping on Forvo in the past. I am still an editor on the site. I used to take requests, but I will now only reply if I feel I have the time. I have faced a lot of major changes in my life this year.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

وب: https://www.facebook.com/econnallysmart

anakat تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.876 (1.110 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 455

رأی ها: 1.516 رأی

نمایش ها: 186.018


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 407

مکان بر اساس تلفظ ها: 113