کلمات تلفظ شده توسط amitia در فورو

کاربر: amitia مشترک تلفظ های amitia شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
15/12/2012 ایاب و ذهاب [fa] ایاب و ذهاب تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2012 عناد و دشمنی [fa] عناد و دشمنی تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
15/12/2012 پیشگویی [fa] پیشگویی تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2011 عشاق [fa] عشاق تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
27/05/2011 سرانجام [fa] سرانجام تلفظ رأی
27/05/2011 بدخواه [fa] بدخواه تلفظ رأی
27/05/2011 افراسياب [fa] افراسياب تلفظ رأی
27/05/2011 يكديگر [fa] يكديگر تلفظ رأی
27/05/2011 برخورد [fa] برخورد تلفظ رأی
27/05/2011 توران [fa] توران تلفظ رأی
27/05/2011 شاهنامه [fa] شاهنامه تلفظ رأی
27/05/2011 گرز [fa] گرز تلفظ رأی
27/05/2011 بيژن [fa] بيژن تلفظ رأی
27/05/2011 منيژه [fa] منيژه تلفظ رأی
27/05/2011 آزمايش [fa] آزمايش تلفظ رأی
12/01/2011 پرخور [fa] پرخور تلفظ رأی
12/01/2011 پرستار [fa] پرستار تلفظ رأی
12/01/2011 پرسش [fa] پرسش تلفظ رأی
12/01/2011 آرزو [fa] آرزو تلفظ 3 رأی
12/01/2011 اشپزخانه اپن [fa] اشپزخانه اپن تلفظ رأی
12/01/2011 احمد [fa] احمد تلفظ رأی
12/01/2011 قاسم [fa] قاسم تلفظ رأی
12/01/2011 میمون [fa] میمون تلفظ رأی
12/01/2011 مبلمان [fa] مبلمان تلفظ رأی
12/01/2011 خط ابرو [fa] خط ابرو تلفظ رأی
12/01/2011 کرکس امریکایی [fa] کرکس امریکایی تلفظ رأی
12/01/2011 فوروو [fa] فوروو تلفظ رأی
12/01/2011 جاکفشی [fa] جاکفشی تلفظ رأی
12/01/2011 پژو [fa] پژو تلفظ رأی
12/01/2011 ابریشم [fa] ابریشم تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایران، جمهوری اسلامی

amitia تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 147 (11 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 110

رأی ها: 13 رأی

نمایش ها: 7.615


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 1.039

مکان بر اساس تلفظ ها: 1.504