کلمات تلفظ شده توسط ameliacf در فورو صفحه 2.

کاربر: ameliacf مشترک تلفظ های ameliacf شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
20/08/2010 plongé [fr] plongé تلفظ رأی
20/08/2010 piège [fr] piège تلفظ رأی
20/08/2010 phases [fr] phases تلفظ رأی
20/08/2010 peuplée [fr] peuplée تلفظ رأی
20/08/2010 peuples [fr] peuples تلفظ رأی
20/08/2010 poulets [fr] poulets تلفظ رأی
20/08/2010 positions [fr] positions تلفظ رأی
20/08/2010 positives [fr] positives تلفظ رأی
20/08/2010 poubelles [fr] poubelles تلفظ رأی
20/08/2010 pots [fr] pots تلفظ رأی
20/08/2010 possibilités [fr] possibilités تلفظ رأی
20/08/2010 ruelles [fr] ruelles تلفظ رأی
20/08/2010 suggérée [fr] suggérée تلفظ رأی
20/08/2010 suivent [fr] suivent تلفظ رأی
20/08/2010 suivie [fr] suivie تلفظ رأی
20/08/2010 suffit! [fr] suffit! تلفظ رأی
20/08/2010 soviet [fr] soviet تلفظ 0 رأی
20/08/2010 souligné [fr] souligné تلفظ رأی
20/08/2010 soumises [fr] soumises تلفظ رأی
20/08/2010 soupire [fr] soupire تلفظ رأی
20/08/2010 soupçons [fr] soupçons تلفظ رأی
20/08/2010 telle que [fr] telle que تلفظ رأی
20/08/2010 talons [fr] talons تلفظ رأی
20/08/2010 survécu [fr] survécu تلفظ رأی
20/08/2010 surfaces [fr] surfaces تلفظ رأی
20/08/2010 transformations [fr] transformations تلفظ رأی
20/08/2010 tranquilles [fr] tranquilles تلفظ رأی
20/08/2010 terres [fr] terres تلفظ رأی
20/08/2010 thème musical [fr] thème musical تلفظ رأی
20/08/2010 thèses [fr] thèses تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

ameliacf تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 85 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 6.632


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.414