کلمات تلفظ شده توسط ameliacf در فورو

کاربر: ameliacf مشترک تلفظ های ameliacf شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
25/08/2010 socialise [en] socialise تلفظ رأی
25/08/2010 socialising [en] socialising تلفظ رأی
25/08/2010 notebooks [en] notebooks تلفظ رأی
25/08/2010 prepositions [en] prepositions تلفظ رأی
25/08/2010 sacked [en] sacked تلفظ رأی
25/08/2010 proposed [en] proposed تلفظ 1 رأی
25/08/2010 expense [en] expense تلفظ رأی
25/08/2010 Sea of Japan [en] Sea of Japan تلفظ رأی
25/08/2010 printers [en] printers تلفظ رأی
21/08/2010 antidisestablishmentarianism [en] antidisestablishmentarianism تلفظ -1 رأی
21/08/2010 grâces [fr] grâces تلفظ رأی
21/08/2010 goudronné [fr] goudronné تلفظ رأی
21/08/2010 Godard [fr] Godard تلفظ رأی
21/08/2010 précisait [fr] précisait تلفظ رأی
21/08/2010 prêche [fr] prêche تلفظ رأی
21/08/2010 pratiquée [fr] pratiquée تلفظ رأی
21/08/2010 poudres [fr] poudres تلفظ رأی
21/08/2010 postales [fr] postales تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
21/08/2010 eel-catfish [en] eel-catfish تلفظ رأی
21/08/2010 deepwater flathead [en] deepwater flathead تلفظ رأی
21/08/2010 deepwater [en] deepwater تلفظ رأی
21/08/2010 six-gill [en] six-gill تلفظ رأی
20/08/2010 participations [fr] participations تلفظ رأی
20/08/2010 parisiennes [fr] parisiennes تلفظ رأی
20/08/2010 Paribas [fr] Paribas تلفظ رأی
20/08/2010 parfums [fr] parfums تلفظ رأی
20/08/2010 perçoit [fr] perçoit تلفظ رأی
20/08/2010 perçoivent [fr] perçoivent تلفظ رأی
20/08/2010 pochoir [fr] pochoir تلفظ رأی
20/08/2010 plongé dans [fr] plongé dans تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

ameliacf تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 85 (3 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 0

رأی ها: 5 رأی

نمایش ها: 6.622


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.422