کلمات تلفظ شده توسط alxx در فورو

کاربر: alxx مشترک تلفظ های alxx شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
08/10/2009 cablu [ro] cablu تلفظ رأی
08/10/2009 înghesuială [ro] înghesuială تلفظ رأی
08/10/2009 lână [ro] lână تلفظ رأی
08/10/2009 mătase [ro] mătase تلفظ رأی
08/10/2009 baterie [ro] baterie تلفظ رأی
08/10/2009 număra [ro] număra تلفظ رأی
06/10/2009 o [ro] o تلفظ رأی
06/10/2009 in [ro] in تلفظ رأی
06/10/2009 a [ro] a تلفظ 2 رأی
06/10/2009 Cosel [ro] Cosel تلفظ رأی
06/10/2009 fond [ro] fond تلفظ رأی
06/10/2009 Mitran [ro] Mitran تلفظ رأی
06/10/2009 Mitrita [ro] Mitrita تلفظ رأی
06/10/2009 Trică [ro] Trică تلفظ رأی
06/10/2009 Mitrica [ro] Mitrica تلفظ رأی
06/10/2009 Mitache [ro] Mitache تلفظ رأی
06/10/2009 Mitrache [ro] Mitrache تلفظ رأی
06/10/2009 Tache [ro] Tache تلفظ رأی
06/10/2009 Tică [ro] Tică تلفظ رأی
06/10/2009 Cocea [ro] Cocea تلفظ رأی
06/10/2009 Conea [ro] Conea تلفظ رأی
06/10/2009 Dincu [ro] Dincu تلفظ رأی
06/10/2009 Dinicu [ro] Dinicu تلفظ رأی
06/10/2009 Demetru [ro] Demetru تلفظ رأی
06/10/2009 duma [ro] duma تلفظ رأی
06/10/2009 Duncea [ro] Duncea تلفظ رأی
06/10/2009 Mitru [ro] Mitru تلفظ رأی
06/10/2009 Mitrea [ro] Mitrea تلفظ رأی
06/10/2009 Guţă [ro] Guţă تلفظ رأی
06/10/2009 Goguţă [ro] Goguţă تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: رومانی

وب: http://alexandru.deva.googlepages.com

alxx تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 65

واژگان افزوده شده: 5

رأی ها: 1 رأی

نمایش ها: 7.770


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 8.309

مکان بر اساس تلفظ ها: 2.969