کلماتی که alkessle در فوروو تلفظ کرده

کاربر: alkessle مشترک تلفظ‌های alkessle شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
26/02/2011 zoonotic [en] zoonotic تلفظ -1 رأی
20/08/2010 Edinburgh [en] Edinburgh تلفظ 2 رأی
20/08/2010 alzheimer's [en] alzheimer's تلفظ 0 رأی
20/08/2010 YouTube [en] YouTube تلفظ 0 رأی
20/08/2010 Hello [en] Hello تلفظ 0 رأی
20/08/2010 water [en] water تلفظ 0 رأی
20/08/2010 tomato [en] tomato تلفظ -1 رأی
20/08/2010 Google [en] Google تلفظ -1 رأی
20/08/2010 fuck [en] fuck تلفظ -1 رأی
20/08/2010 windiest [en] windiest تلفظ 0 رأی
20/08/2010 headshot [en] headshot تلفظ 0 رأی
20/08/2010 vagina [en] vagina تلفظ 1 رأی
20/08/2010 back to the drawing-board [en] back to the drawing-board تلفظ 1 رأی
20/08/2010 beat about the bush [en] beat about the bush تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: ایالات متحده آمريكا

alkessle تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 14

واژگان افزوده شده: 0

رأی‌ها: 6 رأی

نمایش‌ها: 10.396


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: n/a

مکان بر اساس تلفظ ها: 11.104