کلمات تلفظ شده توسط alina در فورو

کاربر: alina ويراستار فوروو مشترک تلفظ های alina شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/09/2013 jactar [es] jactar تلفظ 0 رأی
18/07/2013 bonhomía [es] bonhomía تلفظ 0 رأی
18/07/2013 Revillagigedo [es] Revillagigedo تلفظ 0 رأی
17/07/2013 Esfingosina [es] Esfingosina تلفظ 0 رأی
15/07/2013 pecuniaria [es] pecuniaria تلفظ 0 رأی
02/07/2013 Tucurinca [es] Tucurinca تلفظ 0 رأی
02/07/2013 Visbal [es] Visbal تلفظ 0 رأی
28/06/2013 apolinar [es] apolinar تلفظ 0 رأی
28/06/2013 Guacamayal [es] Guacamayal تلفظ 0 رأی
28/06/2013 Urumita [es] Urumita تلفظ 0 رأی
28/06/2013 Argénida [es] Argénida تلفظ 0 رأی
28/06/2013 Serrador [es] Serrador تلفظ 0 رأی
07/06/2013 paralelepípedo [es] paralelepípedo تلفظ 0 رأی
23/05/2013 hijita [es] hijita تلفظ 0 رأی
26/04/2013 Felipe Ducazcal y Lasheras [es] Felipe Ducazcal y Lasheras تلفظ 0 رأی
03/12/2012 mauriciana [es] mauriciana تلفظ 0 رأی
03/12/2012 liberiano [es] liberiano تلفظ 0 رأی
03/12/2012 voluntarista [es] voluntarista تلفظ 0 رأی
03/12/2012 voluntarismo [es] voluntarismo تلفظ 0 رأی
03/12/2012 mendocino [es] mendocino تلفظ 0 رأی
03/12/2012 desliendo [es] desliendo تلفظ 0 رأی
03/12/2012 estribado [es] estribado تلفظ 0 رأی
03/12/2012 mauritana [es] mauritana تلفظ 0 رأی
03/12/2012 parenética [es] parenética تلفظ 0 رأی
03/12/2012 Huallepén [es] Huallepén تلفظ 0 رأی
03/12/2012 parataxis [es] parataxis تلفظ 0 رأی
03/12/2012 balanceada [es] balanceada تلفظ 0 رأی
03/12/2012 subsanada [es] subsanada تلفظ 0 رأی
03/12/2012 sierraleonés [es] sierraleonés تلفظ 0 رأی
03/12/2012 guarneciendo [es] guarneciendo تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

Hola, amigos. Amo las palabras y los libros desde que tengo memoria. Soy diseñadora editorial, editora y encuadernadora (en mis ratos libros hasta fabrico papel de aguas, una antigüedad). En fin, todo tiene que ver con la palabra y su soporte. Sé que las lenguas son materia viva y cambian, pero no logro dejar de aborrecer los errores ortográficos. Desde mi trabajo en editorial intento hacer mi pequeña contribución para cuidar nuestra lengua, y desde Forvo, sitio soñado, espero ayudar con mi aporte a quien corresponda.

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: آرژانتین

alina تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 2.124 (161 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 19

رأی ها: 197 رأی

نمایش ها: 67.638


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 3.420

مکان بر اساس تلفظ ها: 142