کلماتی که alicia_care در فوروو تلفظ کرده

کاربر: alicia_care مشترک تلفظ‌های alicia_care شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
06/01/2012 tierra de pastos [es] tierra de pastos تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
05/01/2012 zooplancton [es] zooplancton تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2011 oxígeno [es] oxígeno تلفظ 0 رأی
10/12/2011 oxidar [es] oxidar تلفظ 0 رأی
10/12/2011 petróleo [es] petróleo تلفظ 3 رأی بهترین تلفظ
10/12/2011 Central nuclear [es] Central nuclear تلفظ 0 رأی
10/12/2011 Energía nuclear [es] Energía nuclear تلفظ 0 رأی
10/12/2011 nitrógeno [es] nitrógeno تلفظ 1 رأی
10/12/2011 Ácido nítrico [es] Ácido nítrico تلفظ 0 رأی
10/12/2011 neón [es] neón تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
10/12/2011 metano [es] metano تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

جنسيت: مونث

لهجه/كشور: اسپانیا

alicia_care تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 11 (4 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 4

رأی‌ها: 5 رأی

نمایش‌ها: 4.343


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 10.936

مکان بر اساس تلفظ ها: 13.016