کلماتی که alexshots در فوروو تلفظ کرده

کاربر: alexshots مشترک تلفظ‌های alexshots شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
04/11/2010 月光菩薩 [zh] 月光菩薩 تلفظ 0 رأی
04/11/2010 日光菩薩 [zh] 日光菩薩 تلفظ 0 رأی
25/03/2010 万佛城 [zh] 万佛城 تلفظ 0 رأی
25/03/2010 教育英才 [zh] 教育英才 تلفظ 0 رأی
25/03/2010 如来寺 [zh] 如来寺 تلفظ 0 رأی
25/03/2010 化被万邦 [zh] 化被万邦 تلفظ 0 رأی
25/03/2010 不像話 [zh] 不像話 تلفظ 1 رأی بهترین تلفظ
20/03/2010 心传 [zh] 心传 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 祖师 [zh] 祖师 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 推行 [zh] 推行 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 明理即事 [zh] 明理即事 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 即事明理 [zh] 即事明理 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 法总 [zh] 法总 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 抱定 [zh] 抱定 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 宗旨 [zh] 宗旨 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 总汇 [zh] 总汇 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 总会 [zh] 总会 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 法界 [zh] 法界 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 宣化 [zh] 宣化 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 教民 [zh] 教民 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 为国 [zh] 为国 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 代天 [zh] 代天 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 嚴慈 [zh] 嚴慈 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 严慈 [zh] 严慈 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 报恩 [zh] 报恩 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 孝廉 [zh] 孝廉 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 孝敬 [zh] 孝敬 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 孝經 [zh] 孝經 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 孝经 [zh] 孝经 تلفظ 0 رأی
20/03/2010 孝道 [zh] 孝道 تلفظ 0 رأی
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 بعدی

اطلاعات کاربر

an ordinary chinese in china beijing, who wants to be extraordinary.my english name is Alexander Hou.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: چين

alexshots تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 468 (1 بهترین تلفظ)

واژگان افزوده شده: 1.068

رأی‌ها: 2 رأی

نمایش‌ها: 64.666


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 280

مکان بر اساس تلفظ ها: 644