کلمات تلفظ شده توسط ale159 در فورو

کاربر: ale159 مشترک تلفظ های ale159 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی ها
10/09/2011 thai [en] thai تلفظ رأی
10/09/2011 aguaçu [pt] aguaçu تلفظ رأی
10/09/2011 retaco [pt] retaco تلفظ رأی
10/09/2011 acupalpo [pt] acupalpo تلفظ رأی
10/09/2011 ambiguação [pt] ambiguação تلفظ رأی
10/09/2011 mergulhagem [pt] mergulhagem تلفظ رأی
10/09/2011 espírito de nível [pt] espírito de nível تلفظ رأی
10/09/2011 exagitado [pt] exagitado تلفظ رأی
31/08/2011 ensaiamento [pt] ensaiamento تلفظ رأی
30/08/2011 Malawi [pt] Malawi تلفظ رأی
30/08/2011 desatualidade [pt] desatualidade تلفظ رأی
30/08/2011 laranja china [pt] laranja china تلفظ رأی
30/08/2011 China [pt] China تلفظ رأی
30/08/2011 aglótico [pt] aglótico تلفظ رأی
30/08/2011 alfabetado [pt] alfabetado تلفظ رأی

اطلاعات کاربر

Se você quiser saber como pronunciar uma palavra com o meu sotaque, me contante.
If you want to know how to pronounce a word with my accent, contact me.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

ale159 تماس


آمار کاربر

تلفظ ها: 15

واژگان افزوده شده: 3

نمایش ها: 3.947


رتبه کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده شده: 13.261

مکان بر اساس تلفظ ها: 8.689