کلماتی که ale159 در فوروو تلفظ کرده

کاربر: ale159 مشترک تلفظ‌های ale159 شدن

دیدن اطلاعات، واژگان و تلفظ‌های کاربر.

تاریخ واژه شنیدن رأی‌ها
10/09/2011 thai [en] thai تلفظ 0 رأی
10/09/2011 aguaçu [pt] aguaçu تلفظ 0 رأی
10/09/2011 retaco [pt] retaco تلفظ 0 رأی
10/09/2011 acupalpo [pt] acupalpo تلفظ 0 رأی
10/09/2011 ambiguação [pt] ambiguação تلفظ 0 رأی
10/09/2011 mergulhagem [pt] mergulhagem تلفظ 0 رأی
10/09/2011 espírito de nível [pt] espírito de nível تلفظ 0 رأی
10/09/2011 exagitado [pt] exagitado تلفظ 0 رأی
31/08/2011 ensaiamento [pt] ensaiamento تلفظ 0 رأی
30/08/2011 Malawi [pt] Malawi تلفظ 0 رأی
30/08/2011 desatualidade [pt] desatualidade تلفظ 0 رأی
30/08/2011 laranja china [pt] laranja china تلفظ 0 رأی
30/08/2011 aglótico [pt] aglótico تلفظ 0 رأی
30/08/2011 alfabetado [pt] alfabetado تلفظ 0 رأی

اطلاعات کاربر

Se você quiser saber como pronunciar uma palavra com o meu sotaque, me contante.
If you want to know how to pronounce a word with my accent, contact me.

جنسيت: مذكر

لهجه/كشور: برزیل

ale159 تماس


آمار کاربر

تلفظ‌ها: 14

واژگان افزوده شده: 3

نمایش‌ها: 6.415


رتبه‌ی کاربر

مکان بر اساس واژگان افزوده‌شده: 13.511

مکان بر اساس تلفظ ها: 11.225